Εθνικα Τεχνικα Κριτηρια Αξιολογησης Ποιοτητας Ενεργειακων Υπηρεσιων

Τα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης βασίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Κριτηρίων Ποιότητας των ενεργειακών υπηρεσιών.

Τα Ευρωπαϊκά κριτήρια ποιότητας έχουν προσαρμοστεί για την αγορά της Ελλάδας λαμβάνοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους και δοκιμές σε πιλοτικά έργα.

 

Δείτε τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Κριτηρίων Ποιότητας Ενεργειακών Υπηρεσιών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ