Εγχειριδιο Προμηθειων για Ενεργειακες Υπηρεσιες

Το εγχειρίδιο προμηθειών για ενεργειακές υπηρεσίες παρέχει οδηγίες για την ενίσχυση της εφαρμογής κριτηρίων ποιότητας στη φάση της προμήθειας ενός έργου.

Το εγχειρίδιο στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης των ενδιαφερομένων τόσο από πλευράς της ζήτησης των ενεργειακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και ιδιωτικών πελατών και των διαμεσολαβητών, όσο και από πλευράς της παροχής των ενεργειακών υπηρεσιών.

Παρέχει γενικές γενικές πληροφορίες και λεπτομερείς συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στις προμήθειες Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και Συμβάσεων Παροχής Ενέργειας (ΣΠΕ).

Προσφέρει επίσης μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση των προσεγγίσεων για την προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και την κάλυψη της σχετικής νομοθεσίας και των συνιστώμενων διαδικασιών προμηθειών, κριτηρίων αξιολόγησης και μεθοδολογίας.

Ακολούθως είναι διαθέσιμο το εγχειρίδιο προμηθειών για ενεργειακές υπηρεσίες στην αγγλική γλώσσα