ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία © του έργου QualitEE. Περιλαμβάνονται όλες οι εικόνες, τα κείμενα, τα βίντεο και τα πρότυπα.

Επιτρέπεται η πρόσβαση, η εκτύπωση και η μεταφόρτωση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου με μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η πώληση ή η εκμετάλλευση του παρόντος ιστότοπου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών του.

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπερσυνδέσμους σε σελίδες που θα παραπέμπουν στον ιστότοπο, εφόσον ο σύνδεσμος δεν απεικονίζει το QualitEE ή τις πληροφορίες σχετικά με το έργο με ψευδή, παραπλανητικό, δυσφημιστικό ή υβριστικό τρόπο.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο ή εικονίδιο του QualitEE ή άλλο κατοχυρωμένο γραφικό ή εμπορικό σήμα ως μέρος του συνδέσμου χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

Τα αιτήματα για άδεια αναπαραγωγής υλικού από αυτόν τον ιστότοπο θα πρέπει να απευθύνονται προς:

Τον Διαχειριστή του Ιστότοπου, έργο QualitEE:

info@qualitee.eu

Το QualitEE δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επακόλουθης απώλειας ή ζημίας, η οποία προέρχεται από την πρόσβαση ή χρήση του παρόντος ιστότοπου ή από οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτόν.

Οποιοιδήποτε σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν συνεπάγονται την αποδοχή ή έγκριση του QualitEE για οποιεσδήποτε απόψεις ή δεδομένα της αγοράς οποιουδήποτε οργανισμού ή ιδιώτη. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πληροφορίες, το υλικό, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιέχονται ή προσπελάζονται μέσω αυτών των δικτυακών τόπων. Η πρόσβαση και η χρήση αυτών των ιστότοπων γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου επιτρέπεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατά τον νόμιμο και δέοντα τρόπο που περιλαμβάνει συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κώδικες δεοντολογίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρώπαϊκης Ένωσης ή άλλης δικαιοδοσίας από την οποία έχετε πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο.

Η χρήση αυτού του ιστότοπου, τυχόν ληφθέντος υλικού από αυτόν και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.