ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Monika Auer

ÖGUT / DECA

Η Monika Auer είναι Γενική Γραμματέας και Διευθύνουσα Σύμβουλος του ÖGUT από το 2014. Η κα. Auer συμμετέχει στην ομάδα εμπειρογνωμόνων του OEGUT από το 1995 και έχει συμμετάσχει ενεργά στη δημιουργία των ειδικών τομέων του οργανισμού.

Κορυφαία στον δικό της τομέα εξειδίκευσης, τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, έχει εκτενή εμπειρία στις ΤΠΕ, τη δικτύωση εταίρων και την έρευνα, ενώ παράλληλα έχει διατελέσει επικεφαλής μιας εξωτερικής υπηρεσίας, της DECA (Πάροχος Υπηρεσιών Ενεργειακής Απόδοσης και ΣΕΑ Αυστρίας) μέχρι το 2018. Παράλληλα με το έργο της για τον ÖGUT, ήταν επίσης και λέκτορας στο αντικείμενο των ΣΕΑ στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Burgenland Αυστρίας από το 2011 ως το 2017.


Jan W. Bleyl

Energetic Solutions

Ο Jan είναι σύμβουλος και ιδιοκτήτης της Energetic Solutions, μιας ανεξάρτητης εταιρείας συμβούλων ενεργειακής απόδοσης. Ο Jan έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη έργων ενεργειακής απόδοσης/ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαθέτει σημαντικές γνώσεις στην εφαρμογή τους σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο, πολλά από αυτά ως έργα ΕΠΕΥ.

Από το 2006, ο Jan έχει αναλάβει την Task 16, την Ομάδα Δράσης Υπηρεσιών Ενέργειας του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν τα μοντέλα ΕΠΕΥ και τις αγορές. Από το 1994 έως το 2002 ανέπτυξε και διαχειρίστηκε το Τμήμα ΕΠΕΥ της Υπηρεσίας Ενέργειας του Βερολίνου.

Ο Jan σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Πανεπιστημίου του Βερολίνου στη Γερμανία και στο Humboldt State University στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε απλουστευμένους υπολογισμούς Μέτρησης & Επαλήθευσης καθώς και υπολογισμούς επικερδών επενδύσεων, μεταφράζοντας τις MWh σε ταμειακές ροές και αντιστρόφως (για τεχνικούς και οικονομικούς σκοπούς).


Martin Dasek

IFC / World Bank Group

Ο κ. Martin Dasek είναι Ειδικός Χρηματοδότησης για το Κλίμα και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής για την κλιματική αλλαγή για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τις χώρες Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής (ΜΑΒΑ) στον Όμιλο Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων της IFC (IFC FIG). Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των επενδύσεων στον τομέα του κλίματος και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε τοπικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην περιοχή ΜΑΒΑ. Από το 2008, ο Martin έχει συμμετάσχει σε πολλά επενδυτικά έργα με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς συνολικού όγκου άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (ως πίστωση, προϊόντα διανομής κινδύνου, πράσινα ομόλογα και εμπορικές εγγυήσεις). Ο Μάρτιν υπήρξε Σύμβουλος Χώρας της IFC για το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Εμπορευματοποίησης της Ενεργειακής Απόδοσης (CEEF), ενός εξαετούς προγράμματος εγγύησης και μετασχηματισμού της αγοράς που υλοποίησε η IFC στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μεταξύ 2003 και 2008.

Μετά την αποφοίτησή του από το Πολυτεχνείο της Τσεχίας, εντάχθηκε στο δυναμικό του SEVEn, The Energy Efficiency Center το 1993. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο SEVEn, ο Martin διαχειρίστηκε δεκάδες εθνικά και διεθνή έργα. Ο Martin είναι ειδικευμένος στη διαχείριση έργων βιωσιμότητας, σε θέματα του τραπεζικού τομέα και χρηματοδοτήσεων. Διαθέτει τεχνογνωσία στον τομέα της βιωσιμότητας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, της εφαρμογής τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, της ανάπτυξης και χρηματοδότησης έργων για το κλίμα, των έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας, των προγραμμάτων διαχείρισης της ζήτησης (DSM), των ΣΕΑ, του τοπικού και περιφερειακού ενεργειακού σχεδιασμού καθώς και της διάδοσης της καθαρής ενέργειας. Ο Martin είναι πιστοποιημένος Ενεργειακός Ελεγκτής, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου CVUT-Sheffield Hallam.


Volker Dragon

EU.ESCO/Siemens

Ο Volker Dragon είναι βετεράνος της βιομηχανίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στην ηγεσία του μάρκετινγκ της βιομηχανίας σε όλη την αλυσίδα μετατροπής ενέργειας.

Σήμερα, ο Volker υπηρετεί ως Ανώτερος Διευθυντής Βιομηχανικών Υποθέσεων στη Siemens Building Technologies, όπου επιβλέπει και αναλύει τις οικονομικές και πολιτικές τάσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Εκτός από αυτή του την ιδιότητα, υπηρετεί ως Πρόεδρος της eu.esco, του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Ο Volker έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Mainz και πτυχίο Επικοινωνιών από την Ευρωπαϊκή Σχολή Επιχειρήσεων (EBS), Γερμανία.


Pierre Langlois

Econoler

Ο κ. Pierre Langlois είναι επί του παρόντος Πρόεδρος της Econoler Inc. www.econoler.com και έχει 30ετή εμπειρία σε όλες τις πτυχές της ανάπτυξης και υλοποίησης έργων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ενέργεια, ιδιαίτερα από την πλευρά της ζήτησης.

Συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούσαν την πιο επιτυχημένη ΕΠΕΥ στον Καναδά και μία από τις πρώτες τέτοιες επιχειρήσεις στον κόσμο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Έκτοτε, ο Pierre συμμετείχε στην ανάπτυξη της χρήσης της ιδέας των ΣΕΑ σε περισσότερες από 60 χώρες, στηρίζοντας τη δημιουργία και τη λειτουργία ΕΠΕΥ, την ανάπτυξη θεσμικών πλαισίων και κανονισμών καθώς και προσαρμοσμένων μηχανισμών χρηματοδότησης. Επίσης, συνέβαλε σε εκατοντάδες πρωτοβουλίες παγκοσμίως που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια από πλευράς ζήτησης, όπως: προγράμματα DSM, οικοδομικούς κώδικες, πρότυπα και σήμανση, ανάπτυξη και διαχείριση εξειδικευμένων χρηματοδοτικών μηχανισμών και ειδικών πόρων, νόμους και κανονισμούς για την προώθηση έργων βιώσιμης ενέργειας, πρωτόκολλα μέτρησης & επαλήθευσης και πολλά άλλα θέματα.

Ο Pierre είναι επί του παρόντος Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Αποτίμησης Επιδόσεων (EVO), της έδρας του Διεθνούς Πρωτοκόλλου Μέτρησης και Επαλήθευσης Επιδόσεων (IPMVP).


Ettore Piantoni

Πρόεδρος της ομάδας εργασίας για τα Εργαλεία Χρηματοδότησης Ενεργειακών Υπηρεσιών – CEN/CENELEC

Ο Ettore Piantoni έχει πάνω από τριάντα χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της ενέργειας, την οποία έχει αποκτήσει σε διάφορες εργασίες από τη διαχείριση, το μάρκετινγκ, την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη γενική διοίκηση έργων.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Χημική Μηχανική από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου στην Ιταλία και είναι πιστοποιημένος εμπειρογνώμονας στη διαχείριση ενέργειας. Από το 2013 εργάζεται ως ανεξάρτητος σύμβουλος ενέργειας. Έχει διατελέσει μέλος του Τμήματος του Φόρουμ Διαχείρισης του Ενέργειας (SFEM) του CEΝ/CENELEC και πρόεδρος του JWG 3 από το 2008. Επιπλέον, προΐσταται δύο ομάδων εργασίας για τα πρότυπα ISO 50001 και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα ενεργειακής απόδοσης.

Στην Ιταλία, ο Ettore είναι επίσης ενεργό μέλος της CTI Comitato Termotecnico Italiano και πρόεδρος των εθνικών ομάδων για τη διαχείριση ενέργειας και τον ενεργειακό έλεγχο.