ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

 • Klemens Leutgöb

  Klemens Leutgöb

  Διευθύνων Σύμβουλος - E7 - AT

  Ο Klemens Leutgöb είναι ο συντονιστής του έργου QualitEE. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας  e7 energy innovation & engineering από την ίδρυσή της το 2007 και έχει 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Υπήρξε υπεύθυνος έργου σε πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Klemens σπούδασε κοινωνική οικονομία στο Πανεπιστήμιο του και μετά από την ερευνητική του δραστηριότητα στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Μπρατισλάβα, ο Klemens ήταν ερευνητικός συνεργάτης στον Αυστριακό Οργανισμό Ενέργειας (τότε: E.V.A.) από το 1994 έως το 2007.

 • Stefan Schulz-Sturm

  Stefan Schulz-Sturm

  Επικεφαλής, Γραφείο Βρυξελλών - ASEW – DE

  Ο Stefan Schulze-Sturm ήρθε στο ASEW το 2012. Οι σημερινές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εκπροσώπηση 270 μελών του ASEW όσον αφορά τα πολιτικά ζητήματα στον τομέα της ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ανάπτυξη και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Στο παρελθόν έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΠ7, του Erasmus και του IEE. Επιπλέον, το έργο του επικεντρώνεται σε νέα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη του ASEW να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά ενέργειας. Ο Stefan έχει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και έχει εργαστεί σε διάφορους οργανισμούς ως εκπρόσωπος της ΕΕ και σύμβουλος πολιτικής στις Βρυξέλλες.

 • Angel Nikolaev

  Angel Nikolaev

  Ειδικός Ενεργειακής Πολιτικής & Οικονομικών - BSERC – BG

  Ο Angel Nikolaev κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μεταπτυχιακό τίτλο στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πολιτική, και μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομία και Διαχείριση της Ενέργειας. Εργάζεται στο BSERC/BSREC από το 2003 ως ειδικός σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακών υπηρεσιών, πολιτικής και οικονομίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, κυρίως στο πλαίσιο του προγράμματος IEE, του ΠΠ6, του ΠΠ7 και του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε πέντε έργα IEE που σχετίζονται με τις ενεργειακές υπηρεσίες: CA-ESD, CAEED, ChangeBest, Transparense και EPC +, καθώς και σε έργα που αφορούν τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ενέργειας.

 • Rodrigo Morell

  Rodrigo Morell

  Συνεργάτης - CREARA - ES

  Ο Rodrigo Morell είναι συνεργάτης της εταιρείας Creara από το 2006. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε στην L.E.K Consulting στο Λονδίνο όπου εργάστηκε στην ανάπτυξη στρατηγικών έργων σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας και των υποδομών. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδσοης, ο Rodrigo συνέβαλε στην ανάπτυξη της αγοράς των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) στην Ευρώπη. Ήταν μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων που υποστήριξε την Ισπανική κυβέρνηση στην ανάπτυξη προτύπων Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, έγινε μέλος της ομάδας διαχείρισης της Ισπανικής Τεχνικής Πλατφόρμας Ενεργειακής Απόδοσης (PTE-EE) και εξελέγη Πρόεδρος της A3E (Ισπανική Ένωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας). Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ICADE, Μαδρίτη, Ισπανία, 2000).

  Ο Rodrigo Morell ηγείται του έργου QualitEE σχετικά με τη θεσμοθέτηση των εθνικών πλαισίων διασφάλισης ποιότητας ενεργειακών υπηρεσιών.

 • Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης

  Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης

  Συνεργάτης Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων - ΚΑΠΕ – EL

  Ο Αριστοτέλης έχει πάνω από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας σε μια σειρά ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σχετικών με το σχεδιασμό, την υποστήριξη και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ALTENER, SAVE, IEE, Προγράμματα Πλαίσια, Interreg Med, Interreg, HORIZON 2020). Επιπλέον, ο Αριστοτέλης διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στις επιχειρηματικές πρακτικές των ΕΕΥ, έχοντας εργαστεί σε ελληνική ΕΕΥ για πάνω από πέντε χρόνια.

 • Marcel Lauko

  Marcel Lauko

  Διευθύνων Σύμβουλος - ECB - SK

  Ο Marcel ξεκίνησε να εργάζεται στην ECB το 2006 ως σύμβουλος επενδύσεων όπου ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό των ΣΕΑ για το δημόσιο φωτισμό. Έγινε Διευθυντής της ECB το 2008 και έχει 9ετή εμπειρία στη διαχείριση έργων. Επί του παρόντος, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση διαφόρων διεθνών έργων (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ και IEE) που επικεντρώνονται στη χρηματοδότηση των ΑΠΕ και της ΕΕ, των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και της δικτύωσης. Ο Marcel είναι ενεργειακός εμπειρογνώμονας της Ένωσης Κωμοπώλεων και Πόλεων της Σλοβακίας και τεχνικός διευθυντής του CITENERGO, μιας ένωσης συμφερόντων Δήμων και Κοινοτήτων για τη Βιώσιμη Ενεργειακή Απόδοση. Εκλέχτηκε ως πρόεδρος του συμβουλίου της Ένωσης Παροχέων Ενεργειακών Υπηρεσιών τον Αύγουστο του 2014.

 • Nick Keegan

  Nick Keegan

  Σύμβουλος - EEVS – UK

  Ο Nick είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Φυσική από το Imperial College London. Έχει 10ετή εμπειρία στην τεχνική και εμπορική ανάπτυξη έργων ενεργειακής απόδοσης, καθώς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαχείριση έργων. Στο EEVS κατέχει θέση κύριου εμπειρογνώμονα στον τομέα της Μέτρησης και Επαλήθευσης, παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες για τα Έργα ΣΕΑ και την επαγγελματική κατάρτιση. Ο Νικ ήταν υπεύθυνος για τη συμμετοχή του EEVS στο πρόγραμμα Transparense (IEE) το 2015. Είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας στον τομέα της μέτρησης και επαλήθευσης και τελεί αντιπρόεδρος της Ομάδας ΣΕΑ της Ένωσης Ενεργειακών Υπηρεσιών και Τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Με αυτή την ομάδα, ήταν πρόσφατα υπεύθυνος για τη διοργάνωση μιας σειράς συνεδρίων που έφεραν τις ΕΠΕΥ σε επαφή με επαγγελματικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς χάραξης πολιτικής για να συζητήσουν την ανάπτυξη της βρετανικής βιομηχανίας ενεργειακών υπηρεσιών.

  Ο Nick είναι αρμόδιος για δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης στο πλαίσιο του έργου QualitEE.

 • Valerie Plainemaison

  Valerie Plainemaison

  Γενική Γραμματέας - EFIEES - EU

  Η Valérie έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο, τις Πολιτικές Επιστήμες και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ως Γενική Γραμματέας της EFIEES, η Valérie έχει την εκτελεστική αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας, το συντονισμό και τη γραμματεία της Διευθύνουσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και την εκπροσώπηση των παρόχων υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης των δικτύων τηλεθέρμανσης και συμπαραγωγής. Τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν την πολιτική και λειτουργική ανάλυση των νομοθετικών/κανονιστικών εξελίξεων της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Valérie είναι ενεργό μέλος του Βιομηχανικού Φόρουμ για την Ενεργειακή Απόδοση και της Ομάδας Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Ενεργειακής Απόδοσης και υπήρξε μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συνασπισμού για την Εξοικονόμηση Ενέργειας από το 2010 έως το 2016.

  Η Valerie συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του QualitEE και συντονίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • Agris Kamenders

  Agris Kamenders

  Διευθύνων Σύμβουλος – Ekodoma – LV

  Ο Δρ. Agris Kamenders είναι ένας από τους κορυφαίους ενεργειακούς ελεγκτές στο Ekodoma και ασχολείται πρωτίστως με προγράμματα ενεργειακού και περιβαλλοντικού ελέγχου και την παρακολούθηση έργων για ιδιωτικά και δημόσια κτίρια. Ο Agris εργάστηκε ως μηχανικός έργου και διαχειριστής έργου σε διάφορα προγράμματα παροχής υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων ανακατασκευών πολλών οικοδομικών έργων σε συγκροτήματα κατοικιών και της ενεργειακής τους διαχείρισης. Επιπλέον, από το 2011 έως το 2013, ο Agris διετέλεσε διαχειριστής του έργου της ΕΕ Build-up Skills για την Περιφέρεια της Ρίγα. Ο Agris διδάσκει στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Ρίγα (Ινστιτούτο Ενεργειακών Συστημάτων και Περιβάλλοντος) και είναι ενεργό μέλος της Ένωσης Ενεργειακών Ελεγκτών της Λετονίας.

  Ο Agris είναι υπεύθυνος για τις πιλοτικές δράσεις και τις δραστηριότητες κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου QualitEE.

 • Geert Goorden

  Geert Goorden

  Σύμβουλος - Factor4 - BE

  Ο Geert έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης φυσικών πόρων και της βιώσιμης ανάπτυξης και κατέχει πτυχίο Μηχανικού. Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στη χρήση της βιώσιμης ενέργειας και τη διαχείριση του άνθρακα. Ο Geert συμμετείχε στο έργο CityZen για τις έξυπνες ενεργειακές πόλεις (πρόγραμμα του ΠΠ7 της ΕΕ) και βοήθησε τον Δήμο Αϊντχόβεν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος Ορίζοντας 2020 της ΕΕ με τίτλο «έξυπνες πόλεις». Ο Geert έχει διαχειριστεί συμφωνίες πλαίσια για διεθνείς βασικούς λογαριασμούς στις αγορές άνθρακα και ενέργειας, οι οποίες αφορούσαν τη λειτουργική και οικονομική διαχείριση των ελέγχων αερίων θερμοκηπίου παγκοσμίως.

 • Damir Staničić

  Damir Staničić

  Ερευνητής - JSI – SI

  Ο Damir είναι ειδικός στους τομείς των συμβάσεων ενέργειας (ΣΕΑ, ΕΠΕ) και των ενεργειακών υπηρεσιών (ΣΠΗΘ και τηλεθέρμανση). Είναι ο κύριος συγγραφέας του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για τη σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, ο οποίος αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου Transparense και είναι ο Υπεύθυνος Έργου των Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης και των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο Damir έχει εποπτεύσει επίσης έργα ΑΠΕ και περιβαλλοντικών επενδύσεων (Πρόγραμμα Βιομάζας του Παγκόσμιου Ταμείου Περιβάλλοντος, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης PHARE, το Σύστημα Έργων Επίδειξης Ενεργειακής Απόδοσης) και έχει συντάξει πολυάριθμες μελέτες σκοπιμότητας, ενεργειακούς ελέγχους και διάφορες εθνικές μεθοδολογίες για τον υπολογισμό εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Jana Szomolányiová

  Jana Szomolányiová

  Σύμβουλος - SEVEN – CZ

  Η Jana Szomolanyiova είναι εμπειρογνώμονας σε υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης με έμφαση στη διαχείριση έργων και σε θέματα στρατηγικής/νομοθεσίας. Από το 2013 έως το 2015, η Jana ήταν επικεφαλής συντονιστής του ευρωπαϊκού έργου Transparense, στο οποίο συμμετείχαν εταίροι από 20 ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια του έργου, η Jana συμμετείχε εκτενώς στην εκπόνηση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για τις ΣΕΑ και στο σχεδιασμό των εγχειριδίων προετοιμασίας έργων ΣΕΑ. Επιπλέον, η Jana συμμετείχε στο έργο EESI 2020, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης των ΣΕΑ σε μεγάλες πόλεις και μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Η Jana έχει επίσης ασχοληθεί με πολλά άλλα έργα ενεργειακής απόδοσης, όπως τα έργα CombinES (Central Europe Program) και Change Best, όπου έκανε την ανάλυση της ανάπτυξης της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών της ΕΕ.

  Η Jana είναι υπεύθυνη για την έρευνα αγοράς στο πλαίσιο του έργου QualitEE.