ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ QUALITEE

Ορόσημα έργου QualitEE

2013 - 2015Υλοποίηση πρόδρομου έργου: Transparense
Kαλοκαίρι 2016Υποβολή πρότασης έργου QualitEE στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης EE-24-2016-2017
Ιούνιος 2017Έναρξη του έργου QualitEE
Ιούνιος 2017 Ημερίδα - Βιέννη
4ο τρίμηνο 2017Έρευνα αγοράς - τα αποτελέσματα της έρευνας του 2017 δημοσιεύονται στον ιστότοπο
4ο τρίμηνο 2017Πιλοτικά έργα - προεπιλογή
Νοέμβριος 2017Ημερίδα – Πράγα
1ο τρίμηνο 2018Δημοσίευση των εκθέσεων της έρευνας αγοράς
2ο τρίμηνο 2018Έναρξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων
2ο και 3ο τρίμηνο 2018Ημερίδα - Βρυξέλλες
4ο τρίμηνο 2018Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Οδηγιών Αξιολόγησης της Ποιότητας
4ο τρίμηνο 2018Δημοσίευση Οικονομικών Οδηγιών
3ο τρίμηνο 2018Ημερίδα - Βιέννη
1ο τρίμηνο 2019Ημερίδα – Ρίγα
2ο τρίμηνο 2019Δημοσίευση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων
2ο τρίμηνο 2019Δημοσίευση Εθνικών Οδηγιών Αξιολόγησης της Ποιότητας
3ο τρίμηνο 2019Ημερίδα – Μαδρίτη
4ο τρίμηνο 2019Έρευνα Αγοράς - τα αποτελέσματα της έρευνας του 2019 δημοσιεύονται στον ιστότοπο
2ο τρίμηνο 2020Δημοσίευση μελετών περιπτώσεων επί των πιλοτικών έργων
2ο τρίμηνο 2020Δημοσίευση Εθνικών Επιχειρηματικών Περιπτώσεων όσον αφορά τη Διασφάλιση Ποιότητας
2ο τρίμηνο 2020Ευρωπαϊκό Συνέδριο του έργου QualitEE
Μαίος 2020Λήξη του έργου QualitEE

Ενημερωθείτε για την εξέλιξη του έργου

Μέσω των ευρωπαϊκών και περιφερειακών ενημερωτικών μας δελτίων παρέχουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες, εξελίξεις και λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στο έργο QualitEE:

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ