(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Publikācijas

QualitEE projekta ietvaros tika veikts plašs pētījums, kā arī notika apspriede ar galvenajiem energoefektivitātes pakalpojumu tirgus ekspertiem un ieinteresētajām pusēm. Galvenie rezultāti ir publicēti un pieejami lejupielādēšanai, lai atbalstītu energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas attīstību.

Kvalitātes vadības kritēriji

QualitEE projekta publikācijas

QualitEE projekta mājaslapā ir publicētas energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes vadlīnijas, kas tiks ieviestas visā Eiropā ar nacionāliem pielāgojumiem. Vadlīnijās galvenie energoefektivitātes pakalpojumu aspekti ir sadalīti komponentēs, kurām pēc tam būs iespējams individuāli novērtēt kvalitāti. Šīs komponentes tiek sauktas par “kvalitātes kritērijiem”.

Katram “kvalitātes kritērijam” ir sekojoša forma:

Kvalitātes kritērijsPierādījumiNovērtējumsKomentāri
Sadaļā sniegta informācija par to, kurš energoefektivitātes pakalpojumu aspekts tiek novērtēts un kādas ir aspekta ideālās prasībasSadaļā tiek definēts, kādi pierādījumi jāmeklē vērtētājam, lai novērtētu kritērijuSadaļā sniegti apgalvojumi vai jautājumi, kas palīdz vērtētājam veikt kritērija novērtēšanu. Kritērijs var tikt vērtēts, nosakot, vai mērķis ir/nav sasniegts, vai arī izvēloties vērtējuma apzīmējumu saskaņā ar vērtēšanas skaluSadaļā sniegti komentāri, kas var palīdzēt vērtētājam nonākt pie secinājumiem

Iepazīstieties ar energoefektivitātes projektu tehniskās kvalitātes vadlīnijām

Apskatīt

Iepazīstieties ar energoefektivitātes projektu finansiālajām vadlīnijām

Apskatīt

Ziņojums par QualitEE kvalitātes nodrošināšanas modeļa ieviešanu Latvijā

Apskatīt

Latvijas ESKO sertifikācijas sistēmas izveides rekomendācijas

Apskatīt

ESKO iepirkumu rokasgrāmata

Apskatīt

Projekta noslēguma atskaite

Apskatīt

Citas publikācijas

 • Tirgus pētījuma ziņojumi par energoefektivitātes pakalpojumu tirgu, finansēm un kvalitāti

  Projekta ietvaros tika veikts plašs tirgus pētījums, kā arī ieinteresēto pušu intervijas, lai informētu par kvalitātes nodrošināšanas vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas biznesa modeļu attīstību. Šī darba rezultāts ir:

  • Eiropas mēroga ziņojums par energoefektivitātes pakalpojumu tirgu, finansēm un kvalitāti, kas ir pieejams šeit
  • Nacionālie ziņojumi par energoefektivitātes pakalpojumu tirgu, finansēm un kvalitāti, kas ir pieejami šeit
  • Interaktīvs interneta rīks, lai virzītu tirgus aptaujas rezultātu – ļaujot tiešā veidā salīdzināt dažādas valstis un iepriekšējos tirgus aptauju rezultātus, kas veikti projekta Transparense ietvaros no 2013. – 2015. gadam. Rīkā iespējams arī lejupielādējams Excel vai CSV failus ar aptauju rezultātu tabulām, lai ikvienam būtu iespēja analizēt datus.
 • Kvalitātes, finanšu un iepirkumu vadlīnijas energoefektivitātes projektiem

  Galvenās QualitEE projekta publikācijas: vadlīnijas un vērtēšanas rīki, lai ieinteresētajām pusēm palīdzētu novērtēt energoefektivitātes pakalpojumu kvalitāti, palīdzot saprast, kādi aspekti jāņem vērā un kā noteikt, vai ir sniegta augsta kvalitāte.

  Publikācijas sastāv no:

  • Eiropas kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijām – būtiskākais kvalitātes vadības kritēriju kopums, kas būs piemērojams visā Eiropā. Vadlīnijas iespējams aplūkot te.
  • Nacionālajām kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijām ar katrai dalībvalstij nepieciešamajiem pielāgojumiem. Latvijas vadlīnijas iespējams aplūkot te.
  • Finansēšanas vadlīnijām, lai palīdzētu energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem un klientiem sniegt tikai racionalizētu un atbilstošu informāciju par trešo personu finansējumu. Valdīnijas iespējams aplūkot te.
  • Iepirkumu rokaskrāmatas, lai klienti saprastu, kā izmantot kvalitātes vadības kritērijus, lai iegūtu veiksmīgu, augstas kvalitātes energoefektivitātes pakalpojumu iepirkumu. Iepirkumu rokasgrāmatu iespējams aplūkot te.
  • Ziņojums par kritēriju piemērošanu projektiem vēlākā un pabeigtā stadijā, lai novērtētu kritēriju pielietošanu projektos, kad jau ir parakstīti līgumi. Ziņojums pieejams šeit
 • Pētījums par kvalitātes nodrošināšanas procesa pielietošanu pilotprojektos

  QualitEE konsorcijs ir pārbaudījis kvalitātes vadības kritērijus uz 28 pilotprojektiem. Šeit ir pieejami ziņojumi par pilotprojektiem Latvijā, kā arī norāde uz pārējo valstu pilotprojektiem.

 • Energoefektivitātes pakalpojumu un kvalitātes nodrošināšanas apmācību materiāli

  Ir izveidoti apmācību materiāli, kurus projekta ietvaros prezentēs vairāk kā 50 apmācību semināros, kas norisināsies visā Eiropā. Šie materiāli ir publicēti projekta mājaslapā.
  Apmācību semināru un to materiālu tēmas:

  • 1. modulis: Energoefektivitātes pakalpojumu pamati
  • 2. modulis: Kvalitātes vadības kritēriji, finansiālās un iepirkumu vadlīnijas
  • 3. modulis: Kvalitātes nodrošināšanas sistēma, procesi un pieredze, kas iegūta no pilotprojektiem
  • 4. modulis: Seminārs par to, kā kvalitātes nodrošināšanas sniedzējiem un sertificēšanas iestādēm organizēt kvalitātes nodrošināšanas procesu.
 • Kvalitātes nodrošināšanas biznesa modeļi energoefektivitātes pakalpojumiem

  QualiEE projekts plāno sākt valstu kvalitātes nodrošināšanas procesu īstenošanu. Tas prasīs pārdomātu biznesa modeli, kurā būtu iesaistīti aktīvi dalībnieki, kas radītu tirgus pieprasījumu caur labi izstrādātiem atbalsta mehānismiem, kā arī neatkarīgi garantijas sniedzēji, finansēšanas modeļi un plaša mēroga ieinteresētās puses.

  Lai atbalstītu energoefektivitātes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas ideju labvēlīgu uzņemšanu un panākumu iegūšanu visā Eiropā, sabiedrība tika iepazīstināta ar vairākām publikācijām:

  • Pētījuma publikāciju par veiksmīgiem modeļiem citās kvalitātes nodrošināšanas industrijās
  • Labākās prakses pētījumiem – katra Nacionālā Veicināšanas Komanda strādāja pie tā, lai atrastu ilgtspējīgu biznesa modeli kvalitātes nodrošināšanai savā valstī un dokumentēja procesu. Šīs publikācijas palīdzēs uzlabot energoefektivitātes pakalpojumu kvalitāti projekta dalībvalstīs, kā arī būs pamats citām valstīm, kad tās plānos izstrādāt un ieviest savu nacionālo sistēmu. Publikācijas iespējams aplūkot te.