(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Apmācību moduļi

Apmācību moduļi ir izstrādāti, lai dalītos zināšanās par energoefektivitātes pakalpojumiem un to, kā novērtēt šo pakalpojumu tehnisko un finansiālo kvalitāti. Apmācību moduļi ir sagatavoti, lai apmācītu energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējus, klientus, koordinatorus, sertificēšanas iestādes un finansēšanas institūcijas.

Šie apmācību moduļi ir iztulkoti vairākās valodās (angļu, vācu, čehu, spāņu, slovāku, slovēņu, latviešu, grieķu un franču valodās) un nodoti partnervalstīm, lai tos varētu izmantot semināros, kuros piedalīsies energoefektivitātes pakalpojumu tirgū ieinteresētās puses.