(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Eiropas finansiālās vadlīnijas energoefektivitātes projektiem

Finansiālo vadlīniju mērķis ir izveidot vienotu izpratni finansēšanas institūcijām, energoservisa kompānijām un klientiem par energoefektivitātes projektu rentabilitātes novērtēšanu. Turklāt, šīs vadlīnijas definē, kura minimālā finanšu informācija ir būtiska.

Finansiālās vadlīnijas jāinterpretē, ņemot vērā dokumentu “Eiropas vadlīnijas kvalitātes vadības kritērijiem energoefektivitātes projektiem”. Šīs vadlīnijas  ir paredzētas potenciālajiem energoefektivitātes pakalpojumu klientiem, lai tie spētu atšķirt “zemas” kvalitātes no “augstas” kvalitātes projekta, savukārt, finansiālo vadlīniju mērķa grupa ir finansēšanas institūcijas, un vadlīniju mērķis ir palīdzēt tām novērtēt energoefektivitātes projektu rentabilitāti, izmantojot finanšu kvalitātes kritērijus.

Šīs vadlīnijas ir izstrādātas kopā ar iepirkuma rokasgrāmatu, lai nodrošinātu instrumentu komplektu energoefektivitātes pakalpojumu iepirkumam un un tā kvalitātes novērtējumam.