(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Eiropas tehniskās kvalitātes vadlīnijas energoefektivitātes projektiem

Eiropas tehnisko kvalitātes vadības kritēriju vadlīnijas izstrādātas ar mērķi palīdzēt novērtēt energoefektivitātes projektu kvalitāti un veicināt energoefektivitātes pakalpojumu standartizāciju. Kvalitātes vadības kritēriji paredzēti publiskajiem un privātajiem klientiem, energopakalpojumu sniedzējiem, finansēšanas institūcijām, iepirkumu speciālistiem un politikas veidotājiem.

Kopš 2018. gadā publicētā vadlīniju projekta, šīs vadlīnijas ir pilnveidotas, izmantojot visaptverošu atgriezeniskās saites procesu, kas ietver sevī arī Eiropas diskusiju seminārus Briselē, Vīnē, Rīgā, Madridē un Bukarestē, kā arī testēšanu 28 pilotprojektu ietvaros.

Atgriezeniskā saite atklāja, ka, lai gan visā Eiropā šajā vadlīniju versijā ir daudz kopīga, katram valstu energoefektivitātes pakalpojumu tirgum ir savas īpatnības. Tādēļ ir izstrādāti valstu pielāgojumi šādām QualitEE projekta partnervalstīm: Austrijai, Beļģijai, Bulgārijai, Čehijai, Vācijai, Grieķijai, Latvijai, Slovākijai, Slovēnijai, Spānijai un Apvienotajai Karalistei. Ar pielāgojumiem var iepazīties konkrēto valstu attiecīgajās lapās, kuras var atlasīt vietnes augšējā labajā stūrī. Šīs tehniskās pamatnostādnes ir izstrādātas līdztekus finanšu pamatnostādnēm un iepirkuma rokasgrāmatai, lai nodrošinātu instrumentu kopumu energoefektivitātes pakalpojumu iepirkumam un kvalitātes novērtējumam.