(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Eiropas ziņojums par energoefektivitātes pakalpojumu tirgu un kvalitāti

Šajā ziņojumā apkopoti dažādi avoti, lai raksturotu energoefektivitātes pakalpojumu tirgu un informētu par kvalitātes kritēriju izstrādi un kvalitātes nodrošināšanas shēmu īstenošanu. Ziņojumā galvenā uzmanība ir pievērsta diviem energoefektivitātes pakalpojumu veidiem: energoefektivitātes līgumiem (Energy Performance Contracting (EPC)un enerģijas piegādes līgumiem (Energy Supply Contracting (ESC)).

Ziņojuma pamatā ir energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju (ESKO) un koordinatoru apsekojums, kā arī intervijas ar klientiem un finanšu institūcijām, kas iesaistīti energoefektivitātes pakalpojumos. Ziņojumā iekļauta arī informācija no dažādiem literatūras avotiem un pašu autoru zināšanām. Tas salīdzina rezultātus, kas gūti no 15 Eiropas valstīm par 2017. gadu, ar rezultātiem no iepriekšējām aptaujām, kuras tika veiktas 2013. un 2015. gadā. Aptauju rezultātus iespējams skatīt arī izmantojot projekta interaktīvo tīmekļa rīku. Ziņojums ir viens no padziļinātākajiem un koncentrētākajiem pētījumiem par Eiropas energoefektivitātes pakalpojumu tirgiem kāds līdz šim ir veikts.

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAKALPOJUMU TIRGUS UN TĀ KVALITĀTE LATVIJĀ

Apskati ziņojumu par situāciju Latvijā