(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Energoefektivitātes pakalpojumu tirgus un tā kvalitāte Latvijā

QualitEE projekta ievaros katra partnervalsts ir izstrādājusi ziņojumu par savu vietējo energoefektivitātes pakalpojumu tirgu un tā kvalitāti. Šis ziņojums fokusējas uz diviem, biežāk izmantotajiem energoefektivitātes pakalpojumu veidiem – energoefektivitātes pakalpojuma līguma projektiem (EPC – Energy performance contracting) un energoapgādes pakalpojuma līguma projektiem (ESC – Energy supply contracting).

Ziņojums par Latvijas energoefektivitātes pakalpojumu tirgu balstās uz QualitEE projekta ietvaros veikto tirgus pētījumu, intervijām ar klientiem un finansēšanas institūcijām, Latvijas tiesiskajiem aktiem, kas saistīti ar enerģiju un energoefektivitāti, Eiropas Savienības ziņojumu par energoefektivitātes pakalpojumu tirgu, kā arī Transparense projekta materiāliem. Šajā ziņojumā ir iekļauta sekojoša informācija:

  • Energoefektivitātes pakalpojumi un to tipi
  • Pārskats par valstī esošo politisko un tiesisko regulējumu
  • Latvijas energoefektivitātes pakalpojumu tirgus dalībnieki
  • Galvenie energoefektivitātes pakalpojumu kvalitāti raksturojošie elementi
  • Esošās barjeras un ieteikumi tirgus attīstībai
  • Energoefektivitātes pakalpojumu sertifikācijas iespējas

Eiropas energoefektivitātes pakalpojumu tirgus un tā kvalitāte

Šajā ziņojumā ir apkopota informācija par 15 Eiropas valstu energoefektivitātes pakalpojumu tirgiem un aktivitātēm, ar kuru palīdzību ir iespējams nodrošināt energoefektivitātes pakalpojumu kvalitāti

Apskatīt ziņojumu