(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

ESKO saraksts/sertifikācijas sistēmas izveides rekomendācijas Latvijai

QualitEE projekta ietvaros tika izstrādātas 9 kvalitātes kritēriju kategorijas ar kopsummā 38 kvalitātes novērtēšanas kritērijiem.  Ņemot vērā to, ka ESKO tirgus Latvijā ir attīstīts vāji, tad piedāvātie sertifikācijas kritēriji ietver tikai daļu no QualitEE tehniskajiem kritērijiem, ko būtu ieteicams izmantot, uzsākot sistēmas izveidi. Šo kritēriju izmantošanas mērķis ir vecināt ESKO kompāniju atpazīstamību un uzticamību, taču neradīt papildus administratīvas un/vai finansiālas barjeras ESKO kompāniju un energoefektivitātes projektu attīstībai.

Latvijas gadījumā tiek piedāvātas šādas sešas galvenās ESKO sertificēšanas kvalitātes kritēriju kategorijas:

  • KK1 – ESKO kompānijai izvirzāmās pamatprasības
  • KK2 – Energoefektivitātes pasākumu analīze
  • KK3 – Sasniegtais energoefektivitātes līmenis, Energoefektivitātes garantija
  • KK4 – Energoefektivitātes rādītāju verifikācija
  • KK5 – Veikto energoefektivitātes pasākumu saglabāšana un uzturēšana pēc to ieviešanas
  • KK6 – Komunikācija starp ESKO un klientu (pasūtītāju)