Projekta noslēguma atskaite

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” finansētā projekta QualitEE mērķis ir palielināt investīcijas energoefektivitātes pakalpojumos ēku sektorā Eiropas Savienībā un uzlabot uzticību pakalpojuma sniedzējiem. Lai sasniegtu šos mērķus, ir izstrādāti kvalitātes novērtēšanas kritēriji un veikts tirgus pētījums attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmām.

Projekts noslēdzās 2020.gada jūnija beigās un projekta noslēguma atskaite ir pieejama lejupielādei zemāk.