(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma Latvijā

QualitEE projekta laikā tika organizētas vairākas tikšanās ar pārstāvjiem no Ekonomikas ministrijas, ALTUM, dažādas nacionālās diskusiju platformas (NDP) sanāksmes, lai iepazīstinātu ar projekta ietvaros izstrādātajiem kvalitātes kritērijiem.

Šī ziņojuma mērķis ir aplūkot Latvijai izvēlētā QualitEE biznesa modeļa praktisko ieviešanu. Papildus ziņojums apraksta projekta ietvaros izstrādātos 9 kvalitātes kritēriju kategorijas, Latvijas ESKO tirgus situāciju un veidus kā ieviest QualitEE projekta ietvaros izstrādāto kvalitātes nodoršināšanas sistēmas modeli Latvijas ESKO tirgū.