(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Projekts

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” finansētā projekta QualitEE mērķis ir palielināt investīcijas energoefektivitātes pakalpojumos ēku sektorā Eiropas Savienībā un uzlabot uzticību pakalpojuma sniedzējiem. Lai sasniegtu šos mērķus, ir izstrādāti kvalitātes vadības kritēriji un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas.

QualitEE konsorcijā ir ietvertas 12 partnerorganizācijas no 18 Eiropas valstīm, ekspertu konsultatīvā padome, iekļaujot ekspertus no Eiropas standartizācijas komitejām CEN/CENELEC, un 59 atbalstītāji no galvenajām finansētāju institūcijām, valdību iestādēm, tirdzniecības apvienībām un sertificēšanas iestādēm.


Izaicinājumi

Eiropas Savienība noteica mērķi – līdz 2030. gadam enerģijas patēriņam ir jāsamazinās par 32,5%. Tomēr ir konstatēts, ka enerģijas patērētāju un finansēšanas institūciju ieguldījumi energoefektivitātes uzlabošanā ir nepietiekami, lai šo mērķi sasniegtu.

Tiek plānots, ka energoefektivitātes pakalpojumi palīdzēs sasniegt mērķus publisko ēku, komerciālo ēku un daudzdzīvokļu ēku sektorā.

Eiropas Savienības atbalstītas iniciatīvas, piemēram, Energoefektivitātes Finansēšanas Institūciju Grupa (Energy Efficiency Financial Institutions Group) un Transparense projekts ir identificējušas konkrētus energoefektivitātes pakalpojumu izaicinājumus:

 • klientu un finansēšanas institūciju uzticības trūkums energoefektivitātes pakalpojumiem un to sniedzējiem
 • prasmju un novertēšanas metodikas trūkums, lai identificētu, vai energoefektivitātes pakalpojumi ir “labas” vai “sliktas” kvalitātes
 • individuālie energoefektivitātes pakalpojumi ir pārāk mazi, lai iegūtu rentablu finansējumu
 • energoefektivitātes pakalpojumu standartizācijas trūkums:
  • sagādā grūtības investoriem salīdzināt pakalpojumus un novērtēt to kvalitāti
  • sagādā grūtības finansēšanas institūcijām apvienot lielos fondus, lai piekļūtu rentablām finansēm
 • energoefektivitātes pakalpojumi ir sarežģīti, izraisot:
  • grūtības novērtēt tehniskos riskus, līdz ar to lēmumi par investīciju piešķiršanu tiek vilcināti
  • augstas izmaksas par kvalitatīvu darbu, kas sagādā grūtības iegūt finansējumu no investoriem
  • to, ka finansēšanas institūcijas saņem pārāk daudz maznozīmīgas informācijas

Risinājums

QualiEE projekts balstās uz Transparense projekta bāzes, kas 2014. gadā izveidoja Eiropas Rīcības kodeksu energoefektivitātes līgumiem. Kodekss definē pamata vērtības un principus, kas ir fundamentāli svarīgi energoefektivitātes līgumu projektu īstenošanā, un pārstāv pirmos, svarīgos soļus, lai uzlabotu caurredzamību un uzticību šiem pakalpojumiem.

Tomēr kodekss nesniedz informāciju, kādiem būtu jābūt novērtēšanas kritērijiem vai pārbaudes procedūrām, kas ir nepieciešami energoefektivitātes līgumu projektu kvalitātes nodrošināšanai. QualitEE projekts to risinās, vienlaikus paplašinot darbības sfēru, tajā iekļaujot plašāku energoefektivitātes pakalpojumu klāstu.

Galvenie mērķi:

 • publicēt tehniskos kvalitātes vadības kritērijus un novērtēšanas procedūras – pamatkritēriji, kas tiks saskaņoti visā Eiropā ar nacionāliem pielāgojumiem. Aplūko Latvijas kritērijus te.
 • Veikt tirgus pētījumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmai, lai operacionalizētu kvalitātes novērtēšanas kritēju piemērošanu. Skatiet Latvijas tirgus pētījumu te.

Lai sasniegtu šos mērķus, projekta ievaros tika:

 • iesaistītas galvenās ieinteresētās puses, izmantojot Nacionālās Diskusiju Platformas, apmācību seminārus un plašus tirgus pētījumus
 • izmantojot pilotprojektus, pārbaudīti kvalitātes kritēriji un novērtēšanas procedūras
 • realizēti apmācību semināri, lai palielinātu zināšanu un prasmju apjomu
 • publicētas vadlīnijas, kurās būs minēta informācija par finansēšanas kārtību, lai paātrinātu investēšanas procesus
 • publicēta iepirkumu rokasgrāmata, lai jau no paša sākuma nodrošinātu kvalitātes kritēriju izmantošanu projektos

UZZINIET VAIRĀK PAR QUALITEE PROJEKTA REZULTĀTIEM