(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Eiropas Konsultatīvā Padome

Monika Auere (Monika Auer)

ÖGUT / DECA

Sākot ar 2014. gadu Monika Auere ir bijusi OEGUT ģenerālsekretāre un izpilddirektore. Kopš 1995. gada Aueres kundze ir bijusi OEGUT ekspertu komandā un aktīvi strādājusi pie organizācijas speciālistu kompetences uzlabošanas.

Kā līderei energoefektivitātes līgumu sfērā viņai ir liela pieredze informācijas, komunikācijas, partneru sadarbības un pētījumu jomā, vienlaikus vadot DECA (Service Provider for Energy Efficiency and Contracting in Austria – Energoefektivitātes un Līgumu slēgšanas pakalpojumu sniedzējs Austrijā) ārējo aģentūru. Paralēli darbam OEGUT, Monika ir Austrijas Burgenlandes Lietišķās Zinātnes universitātes pasniedzēja kursā Energoefektivitātes līgumi.


Jans W. Bleils (Jan W. Bleyl)

Energetic Solutions

Jans ir vecākais konsultants un Energetic Solutions, neatkarīgas konsultēšanas firmas energoefektivitātes jautājumos, īpašnieks. Viņam ir vairāk kā 20 gadu pieredze energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektu attīstībā, kā arī ir ievērojamas zināšanas to ieviešanā nacionālā un starptautiskā kontekstā, daudzi no tiem ir energoefektivitātes pakalpojumu līgumu projekti.

Kopš 2006. gada, Jans ir vadījis Starptautiskās Enerģētikas Aģentūras Energopakalpojumu 16. uzdevumu (Energy Service Task 16 of the International Energy Agency), kas apvieno ekspertus no visas pasaules, lai kopīgiem spēkiem attīstītu energoefektivitātes pakalpojumu līgumu modeļus un tirgu. Kopš 1994. līdz 2002. gadam viņš izstrādāja un vadīja Berlīnes Enerģētikas Aģentūras Energoefektivitātes Pakalpojumu Līgumu nodaļu.

Jans ir mācījies Berlīnes Tehniskajā universitātē un Humboldtas Štata universitātē Kalifornijā. Viņam ir padziļināta interese vienkāršotos M&V (sM&V), kā arī diskontējamo projektu aprēķinos, megavatstundu pārveidošanā naudas plūsmās un otrādi (pienācīgi rūpējoties par tehnisko un finansiālo pusi).


Martins Daseks (Martin Dasek)

IFC / World Bank Group

Martina Daseka kungs ir vecākais klimata finansēšanas speciālists un konsultēšanas līderis klimata jautājumos IFC FIG (Financial Institutions Group of International Finance Corporation) šajos reģionos: Eiropā, Centrālāzijā un MENA (Middle East and North Africa) reģionā. Viņš ir atbildīgs par klimata investīciju īstenošanu un konsultatīvo atbalstu vietējām finansiālajām institūcijām EMENA (Europe, Middle East and North Africa) reģionā. Kopš 2008. gada Martins kopā ar finansēšanas institūcijām ir bijis iesaistīts daudzos investīciju projektos, kuru kopējais finansējums parsniedz 3 miljardus ASV dolāru (kredītlīnijas, riska izdalīšanas produkti, zaļās obligācijas un tirdzniecības garantijas). Martins bija IFC CEEF (Commercializing Energy Efficiency Finance Program of International Finance Corporation) vadītājs. Tā bija sešu gadu garantijas un tirgus pārveides programma, kas tika īstenota centrāleiropā un austrumeiropā no 2003. līdz 2008. gadam.

Pēc Čehijas Tehniskās universitātes absolvēšanas 1993. gadā viņš pievienojās energoefektivitātes centram SEVEn. Strādājot šajā centrā, Martins darbojās ļoti daudzos nacionālos un starptautiskos projektos. Martins ir specializējies ilgtspējīgas pārvaldības projektos, kā arī banku un finanšu jomā. Viņš ir kompetents klimata pārmaiņu mazināšanā, atjaunojamajā enerģijā un energoefektīvo tehnoloģiju ieviešanā, attīstīšanā un finansēšanā klimata, energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas projektos, DMS programmās, energoefektivitātes pakalpojumu līgumos, vietējās un reģionālās enerģētikas plānošanā, kā arī tīras enerģijas popularizēšanā. Martins ir sertificēts energoauditors. Viņam ir MBA grāds Šefīldas Halamas Universitātē.


Volkers Dragons (Volker Dragon)

EU.ESCO/Siemens

Volkers Dragons ir industrijas veterāns ar vairāk kā 25 gadu pieredzi industrijas mārketinga pētīšanā visā enerģijas pārveides ķedē.

Šobrīd Volkers strādā par vecāko vadītāju rūpniecības nodaļā uzņēmumā Siemens Building Technologies, kur pārrauga un analizē ar energoefektivitātes biznesu saisyīyās ekonomikas un politikas tendences. Papildus viņa pašreizējajam darbam, Volkers ir EU.ESCO (Eiropas Energopakalpojumu Kompāniju Asociācija) valdes priekšsēdētājs.

Volkeram ir Maincas Lietišķo Zinātņu universitātes maģistra grāds biznesa vadībā un Eiropas Biznesa skolas grāds komunikācijās.


Pjērs Langlois (Pierre Langlois)

Econoler

Pjēra Langloisa kungs šobrīd ir uzņēmuma Econoler prezidents. Viņam ir 30 gadu pieredze ilgtspējīgas enerģētikas projektos, bet, jo īpaši, enerģijas pieprasījuma jomā.

Pjērs ir sadarbojies ar visveiksmīgāko energoservisa kompāniju Kanādā un strādājis pie viena no pirmajiem energoservisa pakalpojumiem pasaulē, kas tika realizēts 1980. gados. Kopš tā laika Pjērs ir bijis iesaistīts energopakalpojumu līgumu izmantošanas vecināšanā vairāk kā 60 valstīs, atbalstot energoservisa kompāniju izveidošanu un to pastāvīgu darbību, attīstot institucionālās struktūras un nolikumus, kā arī pielāgojot finansēšanas mehānismus. Viņš ir arī piedalījies neskaitāmās pasaules mēroga iniciatīvās, kas bija saistītas ar energoefektivitāti un atjaunojamās enerģijas pieprasījumu, iekļaujot: DSM (Demand side management) programmas, ēku kodeksus, standartus un marķējumus, atvēlēto līdzekļu un specializētu finansēšanas mehānismu attīstīšanu un pārvaldību, likumus un noteikumus, kas paredzēti ilgtspējīgu enerģētikas projektu veicināšanai, mērīšanas un verificēšanas protokolus un daudzus citus jautājumus.

Pjērs šobrīd ir priekšsēdētāja vietnieks organizācijā EVO (Efficiency Valuation Organisation), kas ir izstrādājusi Starptautisko Mērījumu un Verifikācijas Protokolu (International Measurement and Verification Protocol).


Etore Piantori (Ettore Piantoni)

Energoefektivitātes Finansēšanas Rīka darba grupas priekšsēdētājs – CEN/CENELEC

Etorem Piantoni ir vairāk kā trīsdesmit gadu pieredze enerģētikas industrijā, kas iegūta projektu vadīšanā, mārketingā, biznesa attīstīšanā un vispārējā vadībā.

Viņam ir maģistra grāds ķīmiskajā inženierijā Milānas Politehniskāja universitātē. Entore ir sertificēts enerģijas pārvaldības eksperts. Kopš 2013. gada viņš ir strādājis kā neatkarīgs enerģētikas konsultants. Entore ir bijis CEN/CENELEC Sektoru Foruma Enerģijas Pārvaldībā (Sector Forum Energy Management) biedrs un kopš 2008. gada JWG 3 priekšsēdētājs, kā arī ir divu ISO 50001 darba grupu un energoefektivitātes projektu finansēšanas instrumentu sagatavotājs.

Etore ir aktīvs Itālijas Termotehnikas Komitejas (Comitato Termotecnico Italiano) biedrs, kā arī nacionālo energopārvaldības un energoauditu grupu (national mirror groups on Energy Management and Energy Auditing) organizātors.