(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-105241484-1', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Projekta komanda

 • Klemens Leutgöb

  Klemens Leutgöb

  Izpilddirektors – E7 – AT

  Klemens Leutgöb ir QualitEE projekta koordinātors. Klemens ir E7 izpilddirektors kopš tās dibināšanas 2007.gadā. Viņam ir 25 gadu pieredze tādās jomās, kā ēku energoefektivitāte, taupīšanas līgumi un energopakalpojumi, enerģijas apsaimniekošana ēku uzņēmējdarbības modeļos un finansēšanā, kā arī energoefektivitātes pasākumu ietekmes novērtēšana. Viņš ir bijis projektu vadītājs daudzos tirgus pārveides un pētniecības projektos. Klemens ir studējis sociālo ekonomiku Lincas Universitātē (galvenais fokusi: vides ekonomika, stratēģiskā vadība un organizatoriskā zinātne). Pēc pētniecības Vīnes Tehniskajā universitātē un Bratislavas univeristātē, Klemens darbojās kā asociētais pētnieks Austrijas enerģijas aģentūrā no 1994.gada līdz 2007.

 • Stefans Šulzs-Sturms (Stefan Schulz-Sturm)

  Stefans Šulzs-Sturms (Stefan Schulz-Sturm)

  Brussels Office vadītājs – ASEW – DE

  Stefans Šulzs-Sturms pievienojās ASEW 2012. gadā. Viņš šobrīd pārstāv 270 ASEW biedrus, Eiropas līmenī risinot politiskos jautājumus par enerģētikas sektoru, kā arī attīstot un īstenojot nacionālos un Eiropas Savienības finansētos projektus. Kādreiz viņš piedalījās vairākos Eiropas Savienības finansētajos projektos, piemēram, FP7, Erasmus un IEE. Papildus tam, viņa darbs ir fokusēts uz jauniem enerģijas produktiem un pakalpojumiem gan nacionālā, gan Eiropas līmenī, lai palīdzētu ASEW biedriem sevi labāk pozicionēt enerģijas tirgū. Stefanam ir Hamburgas universitātes grāds ekonomikā, un viņš ir strādājis vairākās asociācijās, piemēram, EU-Representative un kā politikas konsultants Briselē.

 • Angels Nikolajevs (Angel Nikolaev)

  Angels Nikolajevs (Angel Nikolaev)

  Energy Policy & Economics eksperts- BSERC – BG

  Angelam Nikolajevam ir bakalaura un maģistra grāds ekonomikā un biznesā, maģistra grāds vides vadībā un politikā, un maģistra grāds enerģētikas ekonomikā un vadībā. Kopš 2003. gada viņš ir strādājis BSERC/BSREC kā energoefektivitātes, energopakalpojumu, atjaunojamās enerģijas politikas un ekonomikas eksperts. Angels ir bijis iesaistīts vairākos Eiropas Savienības finansētajos projektos, galvenokārt, IEE programmā, FP6, FP7 un Apvārsnis 2020. Pēdējo gadu laikā viņš bija iesaistīts piecos IEE projektos, kas bija saistīti ar energopakalpojumiem: CA-ESD, CAEED, ChangeBest, Transparense un EPC+, kā arī projektos, kas ir vērsti uz ilgtspējīgas enerģijas finansēšanu.

 • Jose Ignacio Briano

  Jose Ignacio Briano

  Partneris - CREARA – ES

  Jose Ignacio ir partneris uzņēmumā CREARA. Viņam ir vairāk kā 17 gadu profesionāla pieredze konsultēšanā. Jose ir vadījis vairākus atjaunojamās enerģijas, viedo tīklu un energoefektivitātes projektus. Aktivitātes, kurās viņš darbojas, galvenokārt, ir saistītas ar reglamentējošām, padomdošanas un stratēģiski konsultatīvām darbībām. Pirms pievienošanās CREARA 2009. gadā, Jose guva pieredzi uzņēmumā L.E.K Consulting Londonā un Losandželosā, uzņēmumā Roland Berger Strategy Consultants Madridē un uzņēmumā Global Capital Markets Londonā un Ņujorkā. Jose Ignacio ir bakalaura grāds filosofijas mākslā, kā arī politikā un ekonomikā un maģistra grāds biznesa administrēšanā.

  Jose QualitEE projektā vada valstu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu institucionalizācijas darbu.

 • Aristotelis Botzios

  Aristotelis Botzios

  Vecākais inženieris – CRES – EL

  Aristotelim ir vairāk kā piecpadsmit gadu pieredze dizaina, atbalsta un izpildes aktivitātēs, sākot ar pētījumiem un beidzot ar realizāciju, tādās Eiropas programmās kā ALTENER, SAVE, IEE, Framework Programmes, Interreg Med, Interreg un HORIZON 2020. Papildus tam, Aristotelim ir ievērojama pieredze energoservisa kompāniju uzņēmējdarbībā, strādājot vairāk kā piecus gadus pirmajā Grieķijas energoservisa kompānijā HELESCO.

 • Marcels Lauko (Marcel Lauko)

  Marcels Lauko (Marcel Lauko)

  Izpilddirektos - ECB - SK

  Marcels pievienojās ECB 2006. gadā kā investīciju konsultants, kur bija atbildīgs par energoefektivitātes pakalpojumu līgumu koncepta dizainu priekš publiskā apgaismojuma. 2008. gadā viņš kļuva par ECB direktoru. Marcelam ir deviņu gadu pieredze projektu vadībā. Šobrīd viņš ir atbildīgs par vairāku, starptautisku projektu vadību (Eiropas Savienības projekts 7th Framework Program un IEE), kas fokusējas uz RES un EE finansēšanu, energoefektivitātes pakalpojumu līgumiem un sadarbības veidošanu. Marcels ir enerģētikas eksperts Slovākijas Mazpilsētu un Pilsētu Savienībā (Union of Towns and Cities of Slovakia) un tehniskais vadītājs asociācijā CITENERGO, kas ir pilsētu un pašvaldību ilgtspējīgas energoefektivitātes interešu asociācija. 2014. gada augustā viņs tika ievēlēts par Energopakalpojumu Sniedzēju Asociācijas (Association of Energy Services Providers) valdes priekšsēdētāju.

 • Niks Kīgans (Nick Keegan)

  Niks Kīgans (Nick Keegan)

  Vecākais konsultants – EEVS – UK

  Nikam ir maģistra grāds fizikā Londonas Impērijas Koledžā. Viņam ir desmit gadu pieredze energoefektivitātes projektu tehniskajā un komerciālajā attīstībā un vadības konsultācijā. Niks ir kļuvis par EEVS (Energy Efficiency Verification Specialists) vadošo mērījumu un verifikācijas (Measurement & Verification) ekspertu, sniedzot neatkarīgus pakalpojumus priekš energoefektivitātes pakalpojumu līgumu projektiem un profesionālajām apmācībām. 2015. gadā Niks palīdzēja EEVS iesaistīties Transparense (IEE) projektā. Viņš ir priekšsēdētāja vietnieks Apvienotās Karalistes Energopakalpojumu un Tehnoloģiju Asociācijas Energoefektivitātes Pakalpojumu Līgumspēdzēju Grupā. Pavisam nesen Niks kopā ar šo grupu organizēja konferenču sērijas, kas apvienoja energoservisa kompānijas ar profesionālo pakalpojumu sniedzējiem, finansēšanas institūcijām un politikas veidotājiem, lai apspriestu Apvienotās Karalistes energopakalpojumu industrijas attīstību.

  Projektā QualitEE Niks vada komunikāciju un informācijas izplatīšanas aktivitātes.

 • Valērija Plainemaisone (Valerie Plainemaison)

  Valērija Plainemaisone (Valerie Plainemaison)

  Galvenā sekretāre - EFIEES – EU

  Valērijai ir maģistra grāds publiskajos un privātajos tiesību aktos, politikas zinātnē un Eiropas kopienas tiesību aktos. Kā EFIEES galvenā sekretāre Valērija ir atbildīga par Federācijas izpildvaras virzību, koordinēšanu un Federācijas Vadības Komitejas un valdes sekretāres darbu, kā arī energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju, tai skaitā centrālās siltumapgādes un koģenerācijas sistēmu operatoru reprezentāciju. Tas iekļauj Eiropas Savienības energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas likumdošanas/normatīvo aktu attīstības potitisko un operatīvo analīzi. Valērija ir aktīva Energoefektivitātes Industriālās Foruma (Energy Efficiency Industrial Forum) un Energoefektivitātes Finansēšanas Institūciju Grupas (Energy Efficiency Financial Institutions Group) biedre un no 2010. līdz 2016. gadam bija Energoefektivitātes Koalīcijas Vadības Komitejas (Steering Committee of the Coalition for Energy Savings) biedre.

  QualiEE projektā Valērija ir Eiropas Konsultatīvās Padomes (European Advisory Board) locekle un vada sadarbību ar projekta ieinteresētajām pusēm Eiropas līmenī.

 • Agris Kamenders

  Agris Kamenders

  Izpilddirektors – Ekodoma – LV

  Agris Kamenders ir viens no vadošajiem energoauditoriem uzņēmumā Ekodoma un ir iesaistīts enerģijas un vides auditēšanas programmās un monitorēšanas projektos gan privātmājās, gan publiskajās ēkās. Agris ir strādājis kā projektu inženieris un projektu vadītājs vairākās energoefektivitātes pakalpojumu shēmās, tai skaitā vairāku daudzdzīvokļu ēku pilnīgas renovācijas projektos un ēku turpmākajā enerģētikas pārvaldībā. No 2011. līdz 2013. gadam Agris bija Rīgas Plānošanas Reģiona projektu vadītājs Eiropas Savienības projektā “Build-up Skills”. Agris pasniedz lekcijas Rīgas Tehniskajā universitātē (Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā) un ir aktīvs Latvijas Energoauditoru Asociācijas biedrs.

  Projektā QualitEE Agris vada pieteikšanos pilotprojektiem un apmācībām.

 • Gērts Gordens (Geert Goorden)

  Gērts Gordens (Geert Goorden)

  Galvenais konsultants - Factor4 – BE

  Gērtam ir vairāk kā divdesmit gadu pieredze dabas resursu pārvaldībā un ilgtspējīgā attīstībā. Viņam ir grāds inženierijā. Pēdējos gados Gērts ir fokusējies uz ilgtspējīgas enerģijas izmantošanu un oglekļa pārvaldību. Viņš piedalījās “CityZen smart energy cities” (EU FP7 programma) projektā un asistēja Eindhovenas pilsētu saistībā ar Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” uzzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par tēmu “viedās pilsētas”. Grēts ir vadījis pamata vienošanos par starptautiskajiem, galvenajiem oglekļa un enerģijas tirgus kontiem, kas iekļauj operacionālo un finansiālo siltumnīcefekta gāzu auditu pārvaldību visā pasaulē.

 • Damirs Staničics (Damir Staničić)

  Damirs Staničics (Damir Staničić)

  Vecākais pētnieks – JSI – SI

  Damirs ir eksperts energopakalpojumu līgumos (EPC un ESC) un energopakalpojumos (koģenerācijā un centralizētajā siltumapgādē). Viņš ir Eiropas Rīcības Kodeksa Energoefektivitātes Līgumiem (European Code of Conduct for Energy Performance Contracting), kas ir attīstījies projekta “Transparense” ietvaros, galvenais autors, kā arī ir Nacionālās Energoefektivitātes Rīcības Plāna un Nacionālās Atjaunojamās Enerģijas Rīcības Plāna projektu vadītājs. Damirs ir pārraudzījis arī atjaunojamo energoresursu un vides investīciju projektus (Pasaules Vides Fonda Biomasas Programma, PHARE Vides Kredītu Shēma, Energoefektivitātes Demonstrāciju Projektu Shēma), kā arī ir autors daudziem pētījumiem, energoauditiem un vairākām nacionālajām aprēķināšanas un enerģijas ietaupījuma metodoloģijām.

 • Jana Zomolanjova (Jana Szomolányiová)

  Jana Zomolanjova (Jana Szomolányiová)

  Vecāka konsultante – SEVEN – CZ

  Jana ir vecākā eksperte energoefektivitates pakalpojumos, kas fokusējas uz projekta vadību un stratēģiskajiem/likumdošanas aspektiem. No 2013. līdz 2015. gadam Jana bija galvenā koordinātore Eiropas projektā “Transparense”, iesaistot partnerus no 20 Eiropas valstīm. Projekta ievaros viņa bija plaši iesaistīta Eiropas Rīcības Kodeksa Energoefektivitātes Līgumiem iztrādē un energoefektivitātes pakalpojumu līgumu projektu sagatavošanas rokasgrāmatas dizaina izstrādē. Jana darbojas arī projektā EESI 2020, kura mērķis ir veicinā energopakalpojumu līgumu izmantošanu lielajās pilsētās un lielpilsētu reģionos visā Eiropā. Viņa ir bijusi iesaistīta arī vairākos citos energoefektivitātes projektos, ieskaitot CombinES (Centrāleiropas Programma) un Change Best, kur Jana analizēja Eiropas Savienības energopakalpojumu tirgus attīstību.

  Projektā QualitEE Jana vadīs tirgus izpētes darbu.