QualitEE mērķauditorija

 • Publiskie un privātie energoefektivitātes pakalpojumu klienti

  Publiskie un privātie energoefektivitātes pakalpojumu klienti

  QualitEE projekts ir izstrādājis kvalitātes vadības kritērijus un iepirkumu rokasgrāmatu – rīkus, kas Jums palīdzēs kļūt par vēl labāk informētu energoefektivitātes pakalpojumu pircēju.

  Kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas būs balstīta uz šiem kritērijiem, veicinās pakalpojumu kvalitātes nepārtrauktu uzlabošanos un vienlaikus paaugstinās ieinteresēto pušu uzticību energoservisa kompānijām, kas novedīs pie izmaksu un laika, kas nepieciešams projekta apstiprināšanai un parakstīšanai, samazināšanas.

  Projekta ietvaros tika veikti plaši tirgus pētījumi, kas ļauj veikt salīdzināšanu 15 Eiropas valstīs un atklāj tendences laika posmā no 2013. līdz 19. gadam. Šī informācija var uzlabot jūsu ieskatu tirgū.

 • Energoefektivitātes pakalpojumu koordinātori

  Energoefektivitātes pakalpojumu koordinātori

  QualitEE projekta ietvaros tika izstrādāti kvalitātes vadības kritēriji un ieviesta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kuru Jūs varēsiet lietot kopā ar saviem kientiem, lai uzlabotu viņu energoefektivitātes pakalpojumu investīciju rezultātus. Uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un sabiedrības uzticību pakalpojuma sniedzējiem, palielināsies pieprasījums pēc energoefektivitātes pakalpojumiem un ar tiem saistītās konsultācijas.

  Projekta ietvaros tika veikti plaši tirgus pētījumi, kas ļauj veikt salīdzināšanu 15 Eiropas valstīs un atklāj tendences laika posmā no 2013. līdz 19. gadam. Šī informācija var uzlabot jūsu ieskatu tirgū.

   

 • Energoservisa kompānijas (ESKO)

  Energoservisa kompānijas (ESKO)

  QualitEE projekta ietvaros tika izstrādāti kvalitātes vadības kritēriji un to nodrošināšanas sistēma, kas Jums ļaus izcelt savu pakalpojumu un pierādīt, ka tas ir augstas kvalitātes. Tas novedīs pie labāk informētiem klientiem ar lielāku uzticību tirgum, kas palielinās pieprasījumu pēc pakalpojumiem un samazinās laiku, kas neepieciešams projekta apstiprināšanai un parakstīšanai.

  Projekta ietvaros tika veikti plaši tirgus pētījumi, kas ļauj veikt salīdzināšanu 15 Eiropas valstīs un atklāj tendences laika posmā no 2013. līdz 19. gadam. Šī informācija var uzlabot jūsu ieskatu tirgū.

   

 • Finansēšanas institūcijas

  Finansēšanas institūcijas

  QualitEE projekta ietvaros tika izstrādāti kvalitātes vadības kritēriji un to nodrošināšanas sistēma, kas palielinās atbildīgu investīciju iespējas energoefektivitātes tirgū. Tas samazinās tehnisko risku un augstas kvalitātes nodrošināšanas izmaksas, vienlaikus uzlabojot standartizāciju, lai vieglāk apkopotu investīcijas.

  Projekta ietvaros tika veikti plaši tirgus pētījumi, kas ļauj veikt salīdzināšanu 15 Eiropas valstīs un atklāj tendences laika posmā no 2013. līdz 19. gadam. Šī informācija var uzlabot jūsu ieskatu tirgū.

 • Valdības struktūras

  Valdības struktūras

  QualitEE projekta ietvaros tika izstrādāti kvalitātes vadības kritēriji un to nodrošināšanas sistēma, kas palielinās ieguldījumu apmēru energoefektivitātē, lai sasniegtu energoefektivitātes, atjaunojamo energoresursu un oglekļa emisiju samazināšanas mērķus. Projekts fokusējās uz plašiem tirgus pētījumiem, kas atbalstīs politikas attīstīšanu šajā sfērā un kvalitātes nodrošināšanas biznesa modeļu izveidošanu, kas dod dažādas iespējas valdības darbībai.

  Projekta ietvaros tika veikti plaši tirgus pētījumi, kas ļauj veikt salīdzināšanu 15 Eiropas valstīs un atklāj tendences laika posmā no 2013. līdz 19. gadam. Šī informācija var uzlabot jūsu ieskatu tirgū.

 • Nacionālās asociācijas

  Nacionālās asociācijas

  QualitEE projekta ietvaros tika izstrādāti kvalitātes vadības kritēriji un to nodrošināšanas sistēma, kas palielinās investīcijas Jūsu asociācijas biedru energoefektivitātes pakalpojumos. Kvalitātes nodrošināšanas biznesa modeļa ieviešana piedāvā dažādas iespējas tirgus asociāciju vadībai, kas veicinās jaunu dalībnieku iesaistīšanos.

  Projekta ietvaros tika veikti plaši tirgus pētījumi, kas ļauj veikt salīdzināšanu 15 Eiropas valstīs un atklāj tendences laika posmā no 2013. līdz 19. gadam. Šī informācija var uzlabot jūsu ieskatu tirgū.

 • Sertificēšanas iestādes

  Sertificēšanas iestādes

  QualitEE projekta ietvaros tika izstrādāti kvalitātes vadības kritēriji un to nodrošināšanas sistēma, kas veicinās investīciju piestaisti energoefektivitātes pakalpojumu tirgū un palielinās pieprasījumu pēc neatkarīgiem sertificēšanas pakalpojumiem.

  Projekta ietvaros tika veikti plaši tirgus pētījumi, kas ļauj veikt salīdzināšanu 15 Eiropas valstīs un atklāj tendences laika posmā no 2013. līdz 19. gadam. Šī informācija var uzlabot jūsu ieskatu tirgū.