O projektu

Namen projekta QualitEE, ki se financira iz EU programa Horizon 2020, je povečati naložbe v storitve energetske učinkovitosti v stavbah v Evropi in izboljšati zaupanje v ponudnike teh storitev. To bo doseženo z razvojem meril za ocenjevanje kakovosti storitev energetske učinkovitosti in izvajanjem shem zagotavljanja kakovosti na nacionalni ravni.

Konzorcij QualitEE sestavlja 12 partnerskih organizacij, ki zagotavljajo izvedbo projekta v 18 evropskih državah, strokovni svetovalni odbor, ki vključuje evropska odbora za standardizacijo CEN/CENELEC, in 59 podpornikov iz vrst glavnih finančnih institucij, državnih organov, trgovinskih združenj in certifikacijskih organov.

Objavljen je Osnutek evropskih meril kakovosti za storitve energetske učinkovitosti – oglejte si ga.

Vrste storitev energetske učinkovitosti

Projekt QualitEE se bo osredotočil na naslednje vrste storitev energetske učinkovitosti:

Deležniki storitev energetske učinkovitosti

Projekt QualitEE bo vključil evropske in nacionalne deležnike v oblikovanje meril za ocenjevanje kakovosti in nacionalnih shem za zagotavljanje kakovosti za storitve energetske učinkovitosti.

Ocenjujemo, da bodo vsi deležniki, in sicer javni in zasebni naročniki storitev energetske učinkovitosti, pospeševalci projektov in ponudniki storitev energetske učinkovitosti, finančne institucije, državni organi, nacionalna združenja,  certifikacijski organi, pridobili z dvigom standardov kakovosti storitev energetske učinkovitosti.

Kliknite tukaj za dodatne informacije o rezultatih projekta, ki se nanašajo na posamezno skupino deležnikov ter o koristih, ki jih boste deležni, če se vključite v projekt QualitEE.

 

Ključne ugotovitve

43%

Projekti energetskega pogodbeništva imajo težave s financiranjem

43 % podjetij za energetske storitve, ki so sodelovala v raziskavi trga energetskega pogodbeništva, je imelo težave s pridobivanjem finančnih sredstev za financiranje projektov pod ugodnimi komercialnimi pogoji in obrestnimi merami.

69%

Pridobitev ugodnega financiranja je težavno

69 % ponudnikov storitev energetske učinkovitosti je ugotovilo, da je zelo težko ali nemogoče pridobiti ugodno financiranje za projekte energetskega pogodbeništva.

54%

Kompleksnost projektov energetskega pogodbeništva je ovira

54 % podjetij za energetske storitve meni, da sta kompleksnost koncepta energetskega pogodbeništva ter pomanjkanje informacij ključni oviri pri investicijah v energetsko pogodbeništvo.

52%

Pomanjkanje zaupanja omejuje investicije v energetsko učinkovitost

52 % ponudnikov storitev energetske učinkovitosti je poročalo, da je pomanjkanje zaupanja v ponudnike ključna ovira za investicije v energetsko pogodbeništvo.

Vir: Transparense

Kako sodelovati v projektu QualitEE?

Glavna cilja projekta QualitEE sta oblikovanje meril za ocenjevanje kakovosti storitev energetske učinkovitosti in njihova implementacija skozi avtonomne nacionalne sheme za zagotovitev kakovosti, ki bodo trajno zagotavljale kakovost teh storitev. jih prenesti v nacionalne sheme za zagotavljanje kakovosti, ki bodo postale samostojne po koncu projekta.

Za dosego teh ciljev bodo oblikovane nacionalne diskusijske platforme kot mesto srečanja ključnih deležnikov, ki bodo stremeli k doseganju širokega konsenza o nacionalnih potrebah po zagotavljanju kakovosti. Platforme bodo omogočile tudi sodelovanje tržnih deležnikov pri oblikovanju meril kakovosti in nacionalnih shem ter s tem zagotovile bolj učinkovito in hitrejše uvajanje nacionalnih shem.

Če želite spremljati potek projekta QualitEE, se naročite na evropske ali nacionalne novice kjer boste dobili informacije o tem, kako se lahko vključite v nacionalne diskusijske platforme, prav tako pa boste prejemali zadnje novice o projektu, članke in podatke s trga storitev energetske učinkovitosti.

V okviru projekta bodo projektni partnerji izvedli vrsto poldnevnih in enodnevnih seminarjev, ki bodo obsegali naslednje vsebine: osnove storitev energetske učinkovitosti, merila za ocenjevanje kakovosti storitve, smernice za financiranje in naročilo storitev energetske učinkovitosti, okviri zagotavljanja kakovosti, procesi in izkušnje pridobljene v pilotnih projektih in seminar na temo, kako upravljati proces zagotavljanja kakovosti, ki bo namenjen ponudnikom storitev za zagotavljanje kakovosti in certifikacijskim organom v okviru nacionalnih shem.

Brezplačna izobraževanja in srečanja z vodilnimi strokovnjaki na tem področju vam bodo zagotovila vpogled v merila kakovosti storitev energetske učinkovitosti ter nacionalne sheme za zagotavljanje kakovosti, ki jih bomo razvili v okviru projekta QualitEE.

Kliknite za več informacij o izobraževanjih.

Konzorcij projekta QualitEE bo preizkusil uporabo meril kakovosti in postopkov za zagotavljanje kakovosti v 24 pilotnih projektih energetske učinkovitosti. Na tem spletnem mestu bomo tako že v letu 2018 objavili študije nekaterih pilotnih projektov, da prikažemo prednosti zagotavljanja kakovosti in pridobljene izkušnje.

Trenutno iščemo možne pilotne projekte, v okviru katerih bomo preverili uporabnost razvitih meril kakovosti in vzpostavljenih postopkov za zagotavljanje kakovosti. Pri izvedbi pilotnih projektov bomo svetovali ponudnikom storitev energetske učinkovitosti in naročnikom teh storitev, na kakšen način naj vključijo merila za ocenjevanje kakovosti v njihovo pogodbo. Poleg tega bomo neodvisno ocenili kakovosti pilotnega projekta. In jim nudili neodvisno zagotavljanje kakovosti.

Partnerji projekta QualitEE bodo zagotovili strokovno podporo pri izvedbi pilotnih projektov od začetne faze priprave projekta do zaključne faze meritev in verifikacije prihrankov energije.

Prijavite svoj pilotni projekt.

Naši partnerji in svetovalni odbor

Zadnje novice

 • Zaključna spletna konferenca

  08/06/2020

  Zaključna spletna konferenca

  Ob zaključku projekta QualitEE vas vabimo, da se nam pridružite na spletni konferenci, ki bo potekala 17, 18. in 19 junija 2020. Naslov konference: Razvoj trga visokokakovostnih storitev energetske učinkovitosti s prilagodljivim modelom izvajanja za hiter prehod v brezogljično družbo Vsebina…

 • Konferenca QualitEE v Madridu

  18/10/2019

  Konferenca QualitEE v Madridu

  Med 8. in 10. oktobrom je Madrid gostil konferenco QualitEE, ki jo je sestavljal niz treh projektnih sestankov in delavnic. Ti so poleg projektnih partnerjev pritegnili strokovnjake za energetsko učinkovitost in standardizacijo, namen strokovnega druženja pa je bil povezan z…

Kontaktirajte nas

e7 Energie Markt Analyse GmbH,
Walcherstraße 11,
A-1020 Vienna,
Austria

Naročite se na novice