O projektu

Namen projekta QualitEE, ki se financira iz EU programa Horizon 2020, je povečati naložbe v storitve energetske učinkovitosti v stavbah v Evropi in izboljšati zaupanje v ponudnike teh storitev. Za dosego teh ciljev so bili razviti merila za oceno kakovosti in poslovni primeri za sisteme zagotavljanja kakovosti.

Konzorcij QualitEE sestavlja 12 partnerskih organizacij, ki zagotavljajo izvedbo projekta v 18 evropskih državah, strokovni svetovalni odbor, ki vključuje evropska odbora za standardizacijo CEN/CENELEC, in 59 podpornikov iz vrst glavnih finančnih institucij, državnih organov, trgovinskih združenj in certifikacijskih organov.

Projekt QualitEE se je zaključil konec junija 2020. Preberite naše zadnje novice in zaključno poročilo ter si oglejte posnetke z zaključne konference.

Vrste storitev energetske učinkovitosti

Projekt QualitEE se osredotoča na naslednje vrste storitev energetske učinkovitosti:

Deležniki storitev energetske učinkovitosti

Projekt QualitEE je sodeloval z evropskimi in nacionalnimi deležniki pri razvoju meril za ocenjevanje kakovosti in nacionalnih shem za zagotavljanje kakovosti za storitve energetske učinkovitosti.

Ocenjujemo, da bodo vsi deležniki, in sicer javni in zasebni naročniki storitev energetske učinkovitosti, pospeševalci projektov in ponudniki storitev energetske učinkovitosti, finančne institucije, državni organi, nacionalna združenja, certifikacijski organi, imeli koristi od rezultatov projekta – dviga standardov kakovosti storitev energetske učinkovitosti.

Kliknite tukaj za več informacij, kako bi vam lahko koristili rezultati projekta.

Ključne ugotovitve

43%

Projekti energetskega pogodbeništva imajo težave s financiranjem

43 % podjetij za energetske storitve, ki so sodelovala v raziskavi trga energetskega pogodbeništva, je imelo težave s pridobivanjem finančnih sredstev za financiranje projektov pod ugodnimi komercialnimi pogoji in obrestnimi merami.

69%

Pridobitev ugodnega financiranja je težavno

69 % ponudnikov storitev energetske učinkovitosti je ugotovilo, da je zelo težko ali nemogoče pridobiti ugodno financiranje za projekte energetskega pogodbeništva.

54%

Kompleksnost projektov energetskega pogodbeništva je ovira

54 % podjetij za energetske storitve meni, da sta kompleksnost koncepta energetskega pogodbeništva ter pomanjkanje informacij ključni oviri pri investicijah v energetsko pogodbeništvo.

52%

Pomanjkanje zaupanja omejuje investicije v energetsko učinkovitost

52 % ponudnikov storitev energetske učinkovitosti je poročalo, da je pomanjkanje zaupanja v ponudnike ključna ovira za investicije v energetsko pogodbeništvo.

Vir: Transparense

Rezultati projekta

Projekt QualitEE je sodeloval s strokovnjaki zainteresiranih strani prek razpravnih platform in izvedel preizkušanje pilotnih projektov za natančnejše določanje smernic evropskih meril za oceno kakovosti storitev energetske učinkovitosti ter nacionalnih prilagoditev v 11 evropskih državah, vključno z Združenim kraljestvom.

Te smernice opredeljujejo tehnična, ekonomska, komunikacijska in druga merila, ki omogočajo celovito oceno kakovosti storitev energetske učinkovitosti. So osnova za sisteme zagotavljanja kakovosti in predstavljajo velik korak k evropski standardizaciji.

Smernice podpira sklop finančnih meril za ocenjevanje, ki vlagateljem poenostavijo ocenjevanje kakovosti, in priročnik za javna naročila, ki opisuje, kako merila uporabiti v postopkih javnih naročil, ter najboljše prakse pri naročanju storitev energetske učinkovitosti.

Za preizkušanje in zagotavljanje meril kakovosti in postopkov je projekt QualitEE sodeloval z 28 pilotnimi projekti v 11 evropskih državah, ki obsegajo raznoliko paleto storitev energetske učinkovitosti. Pilotni projekti predstavljajo 33 milijonov evrov naložb, 33 GWh letnih prihrankov primarne energije in več kot 9.200 ton letnih prihrankov izpustov CO2.

To zagotavlja impresivno bazo podatkov o raznolikih projektih, ki se izvajajo po vsej Evropi, kar lahko zainteresirane strani navdihne za nove priložnosti.

Kliknite, če želite prebrati poročila o pilotnih projektih, ki zajemajo ključna dejstva o projektu, tehnične vidike in povratne informacije o uporabi meril kakovosti.

Projekt QualitEE je v 11 evropskih državah sodeloval s strokovnjaki zainteresiranih strani, da bi raziskal trg in razvil nacionalne sheme zagotavljanja kakovosti, ki temeljijo na merilih kakovosti, razvitih v okviru projekta.

Vsaka država je postopek dokumentirala v nacionalnih poročilih o poslovnih primerih, ki ponujajo ključen vpogled v različne pristope, ki jih je mogoče uporabiti, in v nekaterih primerih predstavljajo načrt za izvajanje operativnih shem, ki lahko povečajo zaupanje, kakovost in uporabo storitev energetske učinkovitosti.

Kliknite in preberite Poročilo o slovenskem trgu in kakovosti storitev energetske učinkovitosti.

Naši partnerji in svetovalni odbor

Zadnje novice

 • Zaključna spletna konferenca

  08/06/2020

  Zaključna spletna konferenca

  Ob zaključku projekta QualitEE vas vabimo, da se nam pridružite na spletni konferenci, ki bo potekala 17, 18. in 19 junija 2020. Naslov konference: Razvoj trga visokokakovostnih storitev energetske učinkovitosti s prilagodljivim modelom izvajanja za hiter prehod v brezogljično družbo Vsebina…

 • Konferenca QualitEE v Madridu

  18/10/2019

  Konferenca QualitEE v Madridu

  Med 8. in 10. oktobrom je Madrid gostil konferenco QualitEE, ki jo je sestavljal niz treh projektnih sestankov in delavnic. Ti so poleg projektnih partnerjev pritegnili strokovnjake za energetsko učinkovitost in standardizacijo, namen strokovnega druženja pa je bil povezan z…

Kontaktirajte nas

e7 Energie Markt Analyse GmbH,
Walcherstraße 11,
A-1020 Vienna,
Austria