Vključite se

Projekt QualitEE bo povezal evropske in nacionalne zainteresirane skupine pri razvijanju meril za ocenjevaje kakovosti in shem zagotavljanja kakovosti v storitvah energetske učinkovitosti. S tem želimo zagotoviti konsenz širšega tržišča in odgovoriti na potrebo po zagotavljanju kakovosti.

Preberite, kakšne so vaše koristi, če se vključite v projekt.

Več informacij o glavnih dejavnostih, v katere se lahko vključite, boste našli na: