Izhodišča za razvoj sheme o zagotavljanju kakovosti projektov energetske učinkovitosti v Sloveniji

Izhodišča za razvoj sheme o zagotavljanju kakovosti projektov energetske učinkovitosti v Sloveniji

14/12/2019

Center za energetsko učinkovitost je v sodelovanju z Direktoratom za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo 5. decembra 2019 izvedel prvi seminar z vsebinami, ki so povezane z izvajanjem projektov energetske učinkovitosti v Sloveniji, prizadevanji za dvig njihove kakovosti ter povečevanjem obsega investicij v tovrstne projekte.

Seminar, na katerem so bila predstavljena izhodišča za razvoj sheme o zagotavljanju kakovosti projektov energetske učinkovitosti v Sloveniji, je spremljalo več kot 40 udeležencev. V razpravah so izpostavljali konkretne izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, obenem pa so izražali potrebo po večjem številu praktičnih rešitev za izvedbo projektov prenove stavb.

Oglejte si vsebine predavanj.