Konferenca QualitEE v Madridu

Konferenca QualitEE v Madridu

18/10/2019

Med 8. in 10. oktobrom je Madrid gostil konferenco QualitEE, ki jo je sestavljal niz treh projektnih sestankov in delavnic. Ti so poleg projektnih partnerjev pritegnili strokovnjake za energetsko učinkovitost in standardizacijo, namen strokovnega druženja pa je bil povezan z izmenjavo znanj, izkušenj in pogledov glede razvoja shem in učinkovitejših pristopov k zagotavljanju kakovosti storitev energetske učinkovitosti.

Med skupnim sestankom projektnega konzorcija in svetovalnega odbora, ki je potekalo 9. oktobra, je g. Ettore Piantoni, strokovnjak za industrijo, ki pri evropskem organu za standardizacijo CEN-CENELEC vodi delovno skupino »Energy Efficiency Financing Tools«. G. Piantoni je sodeloval v razpravah s partnerji projekta QualitEE glede statusa in strukture nacionalnih sistemov zagotavljanja kakovosti, ki se razvijajo po Evropi. Razprave so osvetlile vlogo in vsebino Smernic za evropska tehnična merila kakovosti ter ponudile g. Piantoniju nekaj novih izhodišč, ki bi jih veljalo upoštevati pri razvoju novega standarda za storitve energetske učinkovitosti (EPC).

Partnerjem QualitEE se je na javni delavnici, ki je potekala 10. oktobra, pridružilo več kot 15 energetskih strokovnjakov in deležnikov s področja EPC. Ti so v živahnih vodenih razpravah skušali natančneje opredeliti vlogo energetskih podjetij (ESCO) ter utemeljiti koristnost sistemov zagotavljanja kakovosti in certificiranja za EPC v Španiji in širše.

Konferenca je ponudila novo priložnost za razpravo o perspektivah sistemov zagotavljanja kakovosti ter razvojnih dilemah storitev energetske učinkovitosti po vsej Evropi.