Objavljen osnutek evropskih meril kakovosti za storitve energetske učinkovitosti

Objavljen osnutek evropskih meril kakovosti za storitve energetske učinkovitosti

30/01/2018

Projekt QualitEE je konec januarja z objavo osnutka smernic za evropska tehnična merila kakovosti za storitve energetske učinkovitosti dosegel pomemben mejnik. Smernice so podane v obliki “meril kakovosti”, ki naj bi javnim in zasebnim uporabnikom storitev energetske učinkovitosti, ponudnikom in finančnim institucijam, skrbnikom javnih naročil ter oblikovalcem politik pomagala pri ocenjevanju splošne kakovosti posameznih storitev energetske učinkovitosti, obenem pa bodo podlaga za prihodnje sheme zagotavljanja kakovosti na tem področju. Pričakovati je, da bo ta dokument spodbudil napredek pri standardizaciji tovrstnih aktivnosti ter pripomogel k povečanju zaupanja  in naložb v storitve energetske učinkovitosti.

Osnutek smernic bo v obravnavi do konca leta 2018, ko bo predvidoma objavljen končni dokument. Dostopen je na tej spletni strani, v procesu oblikovanja končnega dokumenta pa lahko sodelujete tudi vi. Posredujte nam svoje pripombe in predloge, vabljeni pa ste tudi k razpravi na evropski delavnici, ki bo na to temo potekala 22. marca 2018 v Bruslju.