Posvetovanje o osnutku smernic QualitEE za ocenjevanje storitev energetske učinkovitosti

Posvetovanje o osnutku smernic QualitEE za ocenjevanje storitev energetske učinkovitosti

20/04/2018

EFIEES (European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services), ki je v okviru projekta QualitEE zadolžen za komunikacijo na ravni EU, je 22. marca 2018 v Bruslju organizirala delavnico z razpravo o predlogih smernic za tehnična merila kakovosti in za finančna merila  za storitve energetske učinkovitosti.
Prvi predlog smernic (za tehnična merila kakovosti) je predstavil koordinator projekta g. Klemens Leutgöb, ki je vodil pripravo tega dokumenta. Sledila je podrobnejša razprava v manjših delovnih skupinah z naslednjimi vsebinskimi poudarki:
stroškovna učinkovitost – tudi v kontekstu nižjih cen energije igrajo storitve energetske učinkovitosti pomembno vlogo, predvsem zaradi sorazmerno velikih potencialnih prihrankov energije, ki jih je mogoče doseči z manjšimi naložbami;
diferenciacija – storitve energetske učinkovitosti morajo ostati prilagodljive, da se lahko prilagodijo raznolikim razmeram na strani odjemalcev;
ustreznost – storitve energetske učinkovitosti je treba izvajati tam, kjer so najprimernejša izbira.

V nadaljevanju srečanja so svoja stališča o osnutku finančnih smernic za storitve energetske učinkovitosti ter njihove dejavnosti na tem področju predstavili naslednji deležniki projekta QualitEE: Christof Amann, izvršni direktor e7 Energie Markt Analyze iz Avstrije, Alex Gilbert, vodja naložb na Amber Infrastructure iz VB, Arnaud Voisin in Caisse des Dépôts iz Francije, Jamie Goth, direktor pri Scottish Futures Trust iz VB ter Quentin Nerincx, svetovalec za trajnostno energijo pri podjetju BNP Paribas Fortis iz Belgije.

Udeleženci razprave so finančne smernice opredelili kot seznam »razumnih« preverjanj, ki jim finančne institucije večinoma že sledijo. Izkazalo se je, da smernice v trenutni obliki ne prinašajo velike dodane vrednosti že vzpostavljenim finančnim postopkom. V razpravi so se oblikovale pobude naj bodo finančne smernice bolj jasne in konkretne, da bi izpolnile tako zahteve finančnih institucij kot tudi ponudnikov storitev energetske učinkovitosti. Udeleženci so menili, da pomanjkanje projektov in njihova pričakovana nizka donosnost ostajata glavni oviri za razvoj energetske učinkovitosti, še posebno na področju pogodbeništva.

Ugotovitve in stališča iz razprave bodo zelo dobrodošla pri nastajanju smernic, s katerimi želi projekt QualitEE prispevati k razvoju trga storitev energetske učinkovitosti v Evropi.