Izobraževalni moduli

Moduli za usposabljanje so bili razviti v okviru projekta QualitEE za razširjanje znanja o storitvah energetske učinkovitosti in vrednotenje njihove tehnične in finančne kakovosti. Namenjeni so ponudnikom energetskih storitev, odjemalcem, posrednikom, certifikacijskim organom in ustanovam za financiranje.

Moduli za usposabljanje bodo prevedeni v več nacionalnih jezikov (angleščino, nemščino, češčino, španščino, slovaščino, slovenščino, latvijščino, grščino in francoščino). V partnerskih državah jih bodo uporabljali na seminarjih za zainteresirane strokovnjake.