Letak projekta QualitEE

Projekt QualitEE gradi na dosežkih in ugotovitvah projekta Transparense, v okviru katerega je bil leta 2014 oblikovan Evropski kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo (European Code of Conduct for Energy Performance Contracting). Projekt QualitEE bo povezal vse deležnike energetske učinkovitosti, da se bodo oblikovala evropska in nacionalna merila za kakovost, postopki za njihovo preverjanje ter orodja za ocenjevanje, ki jih bo moč uporabiti za glavne storitve energetske učinkovitosti. Več preberite v letaku!