Poslovni modeli za zagotavljanje kakovosti

Eden od ciljev projekta QualitEE je izvajanje nacionalnih shem za zagotavljanje kakovosti za storitve energetske učinkovitosti, kar velja za prvi korak k evropski standardizaciji.

Sheme za zagotavljanje kakovosti storitev so bile razvite za vsako državo posebej, njihov cilj pa je povečati naložbe v energetsko učinkovitost stavb z vzpostavitvijo okvirov za certificiranje kakovosti storitev energetske učinkovitosti v Evropi, ki trenutno ne obstajajo.

V poročilu, ki je zaenkrat na voljo le v angleškem jeziku, je predstavljenih, opisanih in analiziranih 10 izbranih poslovnih modelov, ki so bili izmed 84 izbrani kot primeri najbolj uveljavljenih in delujočih modelov zagotavljanja kakovosti storitev energetske učinkovitosti v Evropi.

V poročilu so analizirani spodaj navedeni poslovni modeli:

  • DECA Quality Label,
  • Thermoprofit,
  • BUND “Energy Saving Hospital” Certificate,
  • ISO,
  • CHPQA Certificate,
  • Passive House,
  • Energy Performance Contracting – Standard Contract (Austria),
  • ANESE Certificate,
  • Klimaaktiv Building Standard,
  • Znak kakovosti v gradbeništvu ZMRK (Quality Label in Construction).

Da bi omogočili medsebojno primerljivost modelov, so bile njihove značilnosti razvrščene v enake rubrike in sicer: opis, faze v postopkih izvajanja shem kakovosti, poglavitne lastnosti, finančni vidiki, ter analiza koristi za različne deležnike v procesu.