Evropski svetovalni odbor

Monika Auer

ÖGUT / DECA

Monica Auer je od leta 2014 generalna sekretarka in izvršna direktorica ÖGUT (Avstrijsko združenje za okolje in tenologijo). Že od leta 1995 pa je članica ekspertne skupine ÖGUT in je aktivno sodelovala pri ustvarjanju specializiranih področij organizacije.

Kot vodilna v svoji stroki, energetskem pogodbeništvu, ima veliko izkušenj v informacijsko-komunikacijski tehnologiji, partnerskem mreženju in raziskovanju. Hkrati je do leta 2018 vodila zunanjo agencijo DECA (Ponudnik storitev energetske učinkovitosti in pogodbeništva v Avstriji). Poleg dela za ÖGUT je bila v obdobju 2011-2017 tudi predavateljica Energetskega pogodbeništva na Univerzi uporabnih znanosti v Burgenlandu, Avstrija.


Jan W. Bleyl

Energetic Solutions

Jan W. Bleyl je višji svetovalec in lastnik Energetic Solutions, neodvisnega podjetja za svetovanje na področju energetske učinkovitosti. Ima več kot dvajset let izkušenj iz razvoja projektov energetske učinkovitosti in obnovljive energije in njihovi implementaciji na nacionalni in mednarodni ravni, med katerimi je veliko projektov ESCO.

Od leta 2006 je vodja Task 16, projekta energetskih storitev v okviru Mednarodne energetske agencije, ki združuje strokovnjake s celega sveta, da s skupnimi močmi izboljšujejo ESCO modele in trge. Med letoma 1994 in 2000 je razvil in upravljal oddelek ESCO Berlinske energetske agencije.

Izobraževal se je na Tehnični fakulteti Univerze v Berlinu, Nemčija in državni univerzi Humboldt v Kaliforniji. Posebno se posveča področjem poenostavljanja meritev in verifikacij (sM&V), rentabilnih projektnih kalkulacij, spreminjanja MWh v denarne tokove in obratno (za tehnične in finančne preglede).


Martin Dasek

IFC / World Bank Group

Martin Dasek je strokovnjak za podnebno financiranje in vodja podnebnega svetovanja za Evropo, Centralno Azijo in MENA v Skupini finančnih inštitucij IFC (IFC FIG). Odgovoren je za izvedbo podnebnih investicij in strokovno podporo lokalnim FIS v EMENA regijah. Od leta 2008 je deloval na več investicijskih projektih FIS v skupni vrednosti več kot 3 bilijone USD (kreditne linije, proizvodi deljenega tveganja, zelene obveznice, tržni sporazumi). Med letoma 2003 in 2008 je bil nacionalni vodja IFC za Program komercializacije financiranja energetske učinkovitosti (CEEF). To je bil šest-letni program transformacije jamstev in trga, ki ga je IFC izvajala v srednji in vzhodni Evropi.

Po diplomi na češki Tehnični univerzi se je leta 1993 pridružil Centru energetske učinkovitosti SEVEN. V tem času je vodil veliko nacionalnih in mednarodnih projektov. Je strokovnjak za vodenje projektov trajnostnega razvoja, bančništva in financ. Je strokovnjak na področju trajnostnega razvoja blaženja podnebnih sprememb, uporabe obnovljive energije in tehnologij energetske učinkovitosti, razvoja in financiranja ukrepov proti podnebnim spremembam, projektov energetske učinkovitosti in obnovljive energije, DSM programov, EPC, lokalnega in regijskega energetskega načrtovanja in popularizacije čiste energije. Dasek je tudi energetski presojevalec in ima MBA diplomo univerze CVUT-Sheffield Hallam.


Volker Dragon

EU.ESCO/Siemens

Volker Dragon je že pravi veteran v industriji, saj ima več kot 25 let izkušenj na področju pilotnih projektov trženja v industriji vzdolž celotne pretvorbene energijske verige.

Trenutno je zaposlen v Siemens Building Technologies kot direktor za zadeve industrije in nadzira in analizira ekonomske in politične trende, ki so povezani z gospodarstvom energetske učinkovitosti. Poleg tega je tudi predsednik Evropskega združenja podjetij energetskih storitev (eu.esco).

Volker Dragon je magistriral iz poslovnega vodenja na Univerzi aplikativnih znanosti v Mainzu in diplomiral iz komunikacije na Evropski poslovni šoli (EBS)v Nemčiji.


Pierre Langlois

Econoler

Pierre Langlois je trenutno direktor Econoler Inc. in ima 30-letne izkušnje iz razvoja in izvajanja projektov povezanih s trajnostno energijo, še posebej z vidika povpraševanja.

Tesno je sodeloval v vseh dejavnostih povezanimi z najbolj uspešnim ESCO v Kanadi in sodeloval v prvih takih dejavnostih na svetu v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Od takrat naprej je sodeloval pri razvoju in delovanju konceptov energetskega pogodbeništva v več kot 60 državah od ustanavljanja in vodenja podjetij ESCO, razvijanja institucionalnih okvirov in regulativ do prilagajanja finančnih mehanizmov. Sodeloval je pri mnogih pobudah po celem svetu povezanih z energetsko učinkovitostjo in povpraševanjem po obnovljivi energiji: DSM programi, pravilniki v gradbeništvu, standardi in označevanja, razvoj in upravljanje posebnih finančnih mehanizmov in namenskih skladov, zakoni in regulative za promocijo projektov obnovljive energije, protokoli meril in verifikacije in druge.

Trenutno je podpredsednik Organizacije za vrednotenje učinkovitosti (EVO), ki je ustvarila Mednarodni protokol meritev in verifikacije (IPMVP).


Ettore Piantoni

Predsednik delovne skupine Energy Efficiency Financing Tools – CEN/CENELEC

Ettore Piantoni ima več kot 30-letne izkušnje v energetski industriji na različnih področjih, od projektnega vodenja, marketinga, poslovnega razvoja do splošnega upravljanja.

Magistriral je na Politehniki v Milanu iz kemijskega inženirstva in je certificiran strokovnjak upravljanja z energijo. Od leta 2013 dela kot neodvisni CTI svetovalec za energetiko. Od leta 2008 je član sektorskega foruma Energetski menedžment(SFEM) Odbora za standardizacijo (CEN/CENELEC) in predsednik JWG 3. Poleg tega je tudi vodja dveh delovnih skupin ISO 50001 in Financing Tools za projekte energetske učinkovitosti.

Ettore Piantoni je tudi aktivni član Italijanskega termotehničnega odbora in vodja nacionalne zrcalne skupine energetskega menedžmenta in energetskih pregledov.