Nacionalne promocijske skupine

Vsak projektni partner ustanovi Projektno promocijsko skupino v svoji državi, ki bo vključila predstavnike vseh glavnih zainteresiranih skupin. Namen promocijskih skupin je, da vzpostavijo potrebno nacionalno sodelovanje in pripomorejo k razvoju podjetništva, da bi pred zaključkom projekta zagotovili dolgoročno trajnostno udejanjanje nacionalnih shem za zagotavljanje kakovosti.

Člani teh skupin morajo pridobiti širši krog občinstva, ki vključuje : javne in zasebne stranke, finančne institucije, ponudnike energetskih storitev, organe za standardizacijo in certifikacijo in odločevalce.

Skupine bodo delovale preko nacionalnih diskusijskih platform, ki bodo proučevale in prispevale k:

  • razvoju evropskih meril za ocenjevanje tehnične kakovosti,
  • razvoju dodatnih nacionalno specifičnih meril za ocenjevanje kakovosti,
  • najbolj ustreznemu poslovnemu modelu zagotavljanja kakovosti, ki se bo uporabljal, izvedbeni strategiji, razlogom za proces, oglaševanju, partnerstvom, strukturi upravljanja in upravljanju tveganja.

Glavni namen diskusijskih platform je, da pridobijo zaupanje tržnih sektorjev in ustvarijo povpraševanje po nacionalni shemi za zagotavljanje storitev energetske učinkovitosti.

Povratne informacije z diskusijskih platform bomo uporabili kot nova spoznanja pri uresničevanju nacionalnih shem zagotavljanja kakovosti v celotnem konzorciju.

Nacionalne promocijske skupine ponavadi sestavljajo promotorji, združenja ponudnikov energetskih storitev, certifikacijski organi, javne oblasti in finančne inštitucije.

Začetne skupine so bile ustanovljene v fazi prijave projekta QualitEE, ko smo prejeli pisma podpore s strani zainteresiranih skupin v vsaki državi, s katerimi zagotavljajo, da bodo namenili čas in svojo strokovno znanje za dejavnosti tega projekta. Organizacije vključujejo tudi TÜV – mednarodno priznan certifikacijski organ in ING – svetovno finančno ustanovo.

Naročite se na e-novice

Da boste na tekočem z nacionalno promocijsko skupino, kliknite na spodnjo povezavo.

Naročite se