Projektna skupina

 • Klemens Leutgöb

  Klemens Leutgöb

  CEO - E7 - AT

  Klemens Leutgöb je koordinator projekta QualitEE. Od ustanovitve leta 2007 je izvršni direktor podjetja energetskih inovacij in inženiringov e7. Ima 25 let izkušenj na področju energetske učinkovitosti stavb, pogodbenega zagotavljanja prihrankov in energetskih storitev, upravljanja z energijo v poslovnih modelih stavb ter financiranja, spremljanja in vrednotenja učinkov ukrepov in programov. Bil je vodja projektov pri številnih tržnih preobrazbah in raziskovalnih projektih. Klemens je študiral družbeno ekonomijo na Univerzi Linz (glavna področja: okoljska ekonomija, strateško upravljanje, organizacijska znanost). Po raziskovalnih aktivnostih na Tehniški univerzi na Dunaju in na Odprti univerzi Bratislava je bil Klemens od leta 1994 do 2007 raziskovalni sodelavec pri Avstrijski agenciji za energijo (takrat: E.V.A.).

 • Stefan Schulz-Sturm

  Stefan Schulz-Sturm

  Vodja, Brussels Office - ASEW – DE

  Stefan Schulz-Sturm se je pridružil ASEW leta 2012. Njegove trenutne aktivnosti vključujejo zastopanje 270 članov ASEW glede političnih vprašanj v energetskem sektorju na evropskem nivoju ter razvoj in uresničevanje nacionalno in evropsko financiranih projektov. V preteklosti je sodeloval v večih evropsko financiranih projektih npr. FP7, Erasmus in IEE. Poleg tega se njegovo delo osredotoča na nove energetske proizvode in storitve na nacionalnih in evropskem nivoju z namenom, da bi pomagali članom ASEW pridobiti boljša mesta na energetskem tržišču. Schulz-Sturm je diplomiral iz ekonomije na Univerzi v Hamburgu in je deloval v različnih združenjih kot EU-predstavnik in svetovalec v Bruslju.

 • Angel Nikolaev

  Angel Nikolaev

  Strokovnjak za energetsko politiko in ekonomijo - BSERC – BG

  Angel Nikolaev je diplomiral in magistriral iz ekonomije in poslovnih ved, magistriral je še iz okoljskega upravljanja in politike in energetskega gospodarstva in upravljanja. Od leta 2003 dela za BSERC/BSREC kot strokovnjak za energetsko učinkovitost, energetske storitve, politiko obnovljive energije in ekonomijo. Sodeloval je v večih evropsko financiranih projektih, predvsem v IEE programih, FP6, FP7 in Horizon 2020. V zadnjih letih je sodeloval pri petih IEE projektih povezanih z energetskimi storitvami: CA-ESD, CAEED, ChangeBest, Transparense in EPC+ kot tudi v projetih, ki se ukvarjajo s financiranjem trajnostne energije.

 • Rodrigo Morell

  Rodrigo Morell

  Partner - CREARA - ES

  Rodrigo Morell je partner podjetja Creara od leta 2006. Njegova poklicna kariera se je začela v Londonu, ko se je pridružil podjetju L.E.K za razvoj strateških projektov za široko paleto sektorjev, vključno z energijo in infrastrukturo. Rodrigo ima veliko znanja o trajnostnih izzivih in finančnih vidikih trga energetske učinkovitosti. Kar zadeva sheme financiranja energije, je Rodrigo vodil razvoj trga za energetske družbe v Evropi. Rodrigo ima tudi izkušnje pri ocenjevanju ovir, institucionalnih in regulativnih okvirov. Bil je del strokovnega sveta, ki je vlado podpiral pri razvoju standardov energetske učinkovitosti, postal je član upravne skupine španske tehnične platforme za energetsko učinkovitost (PTE-EE) in bil izvoljen za predsednika A3E (Špansko združenje za energetsko učinkovitost). Diplomiral je iz ekonomije in poslovne administracije (ICADE, Madrid, Španija, 2000).

  Rodrigo Morell vodi delo projekta QualitEE na institucionalizaciji nacionalnih okvirov zagotavljanja kakovosti.

 • Aristotelis Botzios

  Aristotelis Botzios

  Višji inženir - CRES – EL

  Aristotelis Botzios ima več kot 15 let izkušenj v različnih raziskovalnih in razvojnih dejavnostih, ki so povezane z oblikovanjem, podporo in izvedbo evropskih programov (ALTENER, SAVE, IEE, Framework Programmes, Interreg Med, Interreg, HORIZON 2020). Poleg tega je Botzios strokovno podkovan v poslovnih projektih ESCO, saj je več kot 5 let delal pri prvem Hellenic ESCO (HELESCO) v Grčiji.

 • Marcel Lauko

  Marcel Lauko

  Izvršni direktor - ECB - SK

  Marcel Lauko se je pridružil ECB leta 2006 kot investicijski svetovalec in je bil odgovoren za oblikovanje konceptov energetskega pogodbeništva za javno razsvetljavo v ECB. Leta 2008 je postal direktor ECB in ima devetletne izkušnje iz vodenja projektov. Trenutno je odgovoren za upravljanje večih mednarodnih projektov (7th Framework Program of EU in IEE), ki se ukvarjajo s financiranjem RES in EE, energetskim pogodbeništvom in mreženjem. Lauko je energetski strokovnjak Združenja slovaških mest in tehnični direktor CITENERGO, interesnega združenja Mesta in občine za trajnostno energetsko učinkovitost. Avgusta 2014 je bil izvoljen za predsednika odbora Združenja ponudnikov energetskih storitev (AESP).

 • Nick Keegan

  Nick Keegan

  Višji svetovalec - EEVS – UK

  Nick Keegan je diplomiral iz fizike na Imperial College v Londonu. Ima desetletne izkušnje, ki zajemajo tehnični in komercialni razvoj projektov energetske učinkovitosti kot tudi poslovno svetovanje. Pri EEVS je postal vodilni strokovnjak za meritve in verifikacijo, in sodeloval na EPC projektih in strokovnih usposabljanjih. V letu 2015 je vodil udeležbo EEVS v projektu Transparense (IEE). Pridobil si je naziv CMVP (certifikat za meritve in verifikacijo) in je podpredsednik Skupine za energetsko pogodbeništvo britanskega Združenja za energetske storitve in tehnologijo (Energy Services and Technology Association). Nedavno so s to skupino organizirali serijo konferenc, ki je povezala podjetja ESCO, ki ponujajo profesionalne storitve, finančne institucije in odločevalce v razpravah o razvoju britanskega gospodarstva energetskih storitev.

  Nick Keegan vodi komunikacijo in dejavnosti povezane z obveščanjem za projekt QualitEE.

 • Valerie Plainemaison

  Valerie Plainemaison

  Generalna sekretarka - EFIEES - EU

  Valerie Plainemaison je magistrirala iz javnega in zasebnega prava, političnih ved in prava evropske skupnosti. Kot generalna sekretarka EFIEES (Evropska zveza za inteligentne storitve energetske učinkovitosti) je odgovorna za izvršno direkcijo zveze, koordinacijo in sekretariat usmerjevalnega odbora zveze in upravnega odbora ter za zastopanje ponudnikov storitev energetske učinkovitosti, kar vključuje tudi upravljalce omrežij daljinskega ogrevanja in soproizvodnje. To zajema politične in operativne analize razvoja evropske zakonodaje/predpisov na področju energetske učinkovitosti in obnovljive energije. Je aktivna članica Energy Efficiency Industrial Forum (Gospodarski forum energetske učinkovitosti)v Energy Efficiency Financial Institutions Group (Skupina finančnih inštitucij energetske učinkovitosti). Med 2010 in 2016 je bila članica usmerjevalnega odbora Coalition for Energy Savings.

  Valerie Plainemaison je članica evropskega svetovalnega odbora QualitEE in vodi vključevanje zainteresiranih skupin v projekt na evropski ravni.

 • Agris Kamenders

  Agris Kamenders

  Izvršni direktor – Ekodoma – LV

  Dr. Agris Kamenders je eden izmed vodilnih energetskih presojevalcev v Ekodomi in se največ ukvarja z energetskimi in okoljskimi programi energetskih pregledov in spremljanjem projektov za zasebne in javne stavbe. Delal je kot projektni inžinir in projektni vodja za različne sheme storitev energetske učinkovitosti, med drugim tudi za projekte energetske prenove večih večstanovanjskih stavb in njihovo nadaljno rabo energije. Med 2011 in 2013 je bil projektni vodja projekta Riga Planning Region, ki je uresničeval evropski projekt Build-up Skills. Je tudi predavatelj na Tehnični univerzi v Rigi (Institute of Energy Systems and Environment) in je aktivni član latvijskega Združenja energetskih presojevalcev, Energy Auditor Association.

  Agris Kamenders je odgovoren za uresničevanje projekta QualitEE v pilotnih projektih in izobraževanjih.

 • Geert Goorden

  Geert Goorden

  Glavni svetovalec - Factor4 - BE

  Geert Goorden ima več kot 20 let izkušenj na področju upravljanja z naravnimi viri in trajnostnega razvoja in ima diplomo iz tehničnih študij. V zadnjih letih se ukvarja s trajnostno rabo energije in upravljanjem z emisijami ogljikovega dioksida. Sodeloval je na projektu ‘CityZen’ smart energy cities’ (EU 7.okvirni program), in je pomagal mestu Eindhoven pri prijavi na razpis EU Horizon 2020 imenovan ‘smart cities’. Goorden je upravljal okvirne sporazume za mednarodne velike udeležence na ogljičnem in energetskem trgu, kar je vključevalo operativno in finančno upravljanje/vodenje pregledov emisij toplogrednih plinov po celem svetu.

 • Damir Staničić

  Damir Staničić

  Višji raziskovalec - JSI – SI

  Damir Staničić je strokovnjak na področjih energetskega pogodbeništva (EPC, ESC) in energetskih storitev (CHP in DH). Je vodilni avtor evropskega Kodeksa ravnanja za izvajanje projektov EPC, ki so ga razvijali med projektom “Transparense” in je projektni vodja Nacionalnih akcijskih načrtov energetske učinkovitosti in Nacionalnih akcijskih načrtov za obnovljivo energijo. Prav tako je bil vodil projekte obnovljivih virov energije in projekte okoljskih investicij (Global Environment Facility Biomass Programme, PHARE Environmental Credit Scheme, Energy Efficiency Demonstration Projects Scheme). Je avtor številnih študij izvedljivosti, energetskih pregledov in številnih nacionalnih metodologij za izračun energijskih prihrankov.

 • Jana Szomolányiová

  Jana Szomolányiová

  Višja svetovalka - SEVEN – CZ

  Jana Szomolányiová je strokovnjakinja na področju storitev energetske učinkovitosti predvsem s projektnega upravljanja in strateških/zakonodajnih vidikov. Med letoma 2013 in 2015 je bila glavni koordinator evropskega projekta “Transparense”, ki je vključeval partnerje iz 20 evropskih držav. Med projektom je sodelovala pri pripravi evropskega Kodeksa ravnanja za izvajanje projektov EPC in oblikovanju priročnikov za pripravo projekta EPC. Poleg tega je sodelovala v projektu EESI 2000, čigar cilj je bil spodbujanje energetskega pogodbeništva v večjih mestih in metropolitanskih območjih po Evropi. Sodelovala je tudi pri več drugih projektih energetske učinkovitosti, med drugim pri CombinES (Central Europe Programme) in projektih Change Best, kjer je dopolnila analizo razvoja evropskega trga energetskih storitev.

  Jana Szomolányiová na projektu QualitEE vodi tržno raziskovanje.