Zapojte sa

Projekt QualitEE zapojí do tvorby kritérií hodnotenia kvality a schém zabezpečenia kvality pre energetické služby európske a národné zainteresované strany. Cieľom je zabezpečiť široký konsenzus trhu a dopyt po zabezpečovaní kvality.

Zistite, aké výhody prináša účasť na projekte.

Získajte viac informácií o aktivitách, do ktorých sa môžete zapojiť: