Národné diskusné platformy

Povedzte svoj názor skôr, ako ostatní a zapojte sa do národných diskusných platforiem.

Na čo slúžia?

Hlavné ciele projektu QualitEE zahŕňajú vytvorenie kritérií na posúdenie kvality a ich implementáciu formou záručných schém, ktoré sa budú používať aj po ukončení projektu.

Na splnenie týchto cieľov je potrebné zapojiť aj účastníkov na trhu a dosiahnuť:

 • konsenzus potreby zaručenia kvality
 • dovoliť účastníkom trhu zapojiť sa do vývoja usmernení a schém
 • zavedenie a používanie schém v praxi

Na to poslúži séria workshopov, ktorú sme nazvali Národné diskusné platformy a ktoré zorganizujú národné pracovné skupiny, každá v rámci svojej krajiny.

Pre koho sú určené?

Prečo sa zapojiť?

Národné diskusné platformy vám poskytnú možnosť vstúpiť do navrhovacieho procesu pre:

 • Európske usmernenia na zabezpečenie kvality
 • Doplnkové národné usmernenia týkajúce sa zabezpečenia kvality
 • Obchodný model zabezpečenia kvality, stratégiu implementácie, procesné zdôvodnenie, marketing, partnerstvo, štruktúru riadenia a riadenie rizík

To vám umožní:

 • Dostať sa dopredu so záručnými schémami, ktoré budú rozvíjať podnikanie v oblasti energetických služieb
 • Ovplyvniť usmernenia, ktoré sa budú používať na identifikáciu energetických služieb vysokej kvality
 • Posunúť svoju organizáciu a mať možnosť nového smeru v podnikaní
 • Zvýšiť štandardizáciu, ktorá uľahčí zlučovanie malých investícií do energetickej efektívnosti a umožní, značné financovanie zo sekundárnych trhov

Ako sa zapojiť?

 • Každý partner projektu QualitEE zorganizuje aspoň tri diskusné workshopy, ktoré sa uskutočnia v roku 2018. Ak sa chcete na nich zúčastniť alebo získať o nich viac informácií, kliknite na:

 

Národné diskusné platformy – najnovšie informácie

Ak chcete dostávať najnovšie informácie o Národných diskusných platformách a ako sa do nich zapojiť, prihláste sa do našej e-mailovej databázy:

PRIHLÁSTE SA DO E-MAIL DATABÁZY