• Najlepšie energetické služby v Európe budú ocenené

  01/11/2018

  Najlepšie energetické služby v Európe budú ocenené

  Efektívne využívanie energie je dôležitým predpokladom pre úspech energetickej revolúcie a pre dosiahnutie cieľov v oblasti ochrany životného prostredia v Európe. Spoločnosti, ktoré poskytujú, propagujú a implementujú kvalitné energetické služby sú základom toho, aby sa darilo energetickú efektívnosť úspešne dosahovať aj v praxi. Na…

 • Poznáme víťazov súťaže EFEKTIA 2018!

  26/10/2018

  Poznáme víťazov súťaže EFEKTIA 2018!

  Skončil 2.ročník súťaže EFEKTIA – ceny víťazom boli počas slávnostného Galavečera odovzdané ministrom hospodárstva SR. Do súťaže sa prihlásilo 20 projektov, v celkovej investičnej hodnote 4 mil.€. Porota súťaže hodnotila projekty v kategóriách verejný a súkromný sektor a udelila aj…

 • Už aj slovenské energetické certifikáty budov v aplikácii ENERFUND

  18/10/2018

  Už aj slovenské energetické certifikáty budov v aplikácii ENERFUND

  Približne pred rokom vznikla aplikácia, ktorá mapuje vydávané energetické cetrifikáty budov a prepája ich s trhovými očakávaniami. Využíva pritom tzv. “otvorené data”. Údaje pre jednotlivé krajiny Európy sú pridávané postupne. Teší nás, že už aj údaje zo Slovenska boli do…

 • Koncepcia rozvoja GES

  20/08/2018

  Koncepcia rozvoja GES

  Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravilo „Koncepciu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky“, ktorá bola v júli 2018 následne schválená vládou Slovenskej republiky. Cieľom Koncepcie je zadefinovať postup a nevyhnutné kroky ku komplexnému usmerneniu verejných subjektov…

 • Platforma poradcov pre garantované energetické služby

  06/06/2018

  Platforma poradcov pre garantované energetické služby

  Na Slovensku vznikla  platforma poradcov pre garantované energetické služby.  Je to neformálne a dobrovoľné zoskupenie organizácií poskytujúcich poradenskú činnosť pre energetické služby s garantovanou úsporou energie (definovanej zákonom 321/2014 Z.z.) Cieľom platformy je deklarovať kvalitu a nezávislosť jej členov a napomôcť tak k zvýšeniu dôvery…

 • Správa o trhu s energetickými službami a ich kvalite

  25/05/2018

  Správa o trhu s energetickými službami a ich kvalite

  Prinášame vám súhrnnú správu o trhu s energetickými službami a ich kvalite na Slovensku (Country report on the energy efficiency services market and quality). V správe nájdete: komplexný prehľad o legislatívnom a regulačnom rámci pre energetické služby na Slovensku, analýzu…

 • Užívateľská príručka ku regulácii Eurostatu

  10/05/2018

  Užívateľská príručka ku regulácii Eurostatu

  7.máj 2018 – Európska Investičná Banka vydala podrobnejšie pravidlá na vykazovanie Energy Performance Contractingu (na Slovenku GES – garantovaná energetická služba) ako doplnok ku usmerneniu Eurostatu zo septembra 2017. Cieľom nových pravidiel je pomôcť subjektom verejnej správy realizovať a financovať…

 • Zverejnenie návrhu európskych kritérií kvality pre garantované energetické služby

  06/04/2018

  Zverejnenie návrhu európskych kritérií kvality pre garantované energetické služby

  Projekt QualitEE dosiahol dôležitý cieľ zverejnením návrhu Usmernenia pre európske kritériá kvality. Usmernenie je navrhnuté tak, aby bolo možné jednotlivé komponenty energetických služieb individuálne posúdiť a stanoviť ich kvalitu na základe „kritérií kvality“. Tento nástroj pomôže verejným aj súkromným klientom, poskytovateľom…

 • Prvá diskusná platforma o kvalite energetických služieb

  22/03/2018

  Prvá diskusná platforma o kvalite energetických služieb

  Štrbské Pleso – Dňa 19.marca 2018 sa uskutočnil prvý zo série diskusných workshopov ku zavádzaniu schémy na posudzovanie kvality garantovaných energetických služieb (GES) na Slovensku. Táto diskusná platforma sa uskutočnila formou 2.sekcie počas konferencie Energetický manažment 2018. V úvode predstavila…

 • ENERFUND nástroj

  11/01/2018

  ENERFUND nástroj

  ENERFUND je európsky projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov. Tento nástroj sa snaží hodnotiť potenciál rozsiahlejších renovácií podobne ako banky hodnotia bonitu zákazníka. Nástroj využíva kľúčové…