• Záverečná online konferencia 17. – 19. júna

  16/05/2020

  Záverečná online konferencia 17. – 19. júna

  Názov konferencie: Developing the market for high quality Energy Efficiency Services, a flexible delivery model ideal for rapid transition to net zero. Prehľad: Cieľom Európskej únie je do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutrálnosť – hospodárstvo s nulovými emisiami skleníkových plynov. Prechod…

 • QualitEE vydalo správu o testovaní kritérií kvality na končiacich projektoch

  11/05/2019

  QualitEE vydalo správu o testovaní kritérií kvality na končiacich projektoch

  Projekt QualitEE zverejnil novú správu, ktorá vyhodnocuje testovanie kritérií kvality. Testovanie sa zameriavalo na už rozbehnuté projekty, po ukončení  obstarávania. Správa sumarizuje postoje rôznych sektorov energetických služieb a klientov v 11 krajinách. Prieskum testuje uplatňovanie kritérií v reálnom živote, a…

 • Nová vzorová zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor

  28/04/2019

  Nová vzorová zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor

  Zhruba takto pred rokom vydala Európska Investičná Banka podrobnejšie pravidlá na vykazovanie Energy Performance Contractingu (na Slovenku GES – garantovaná energetická služba) ako doplnok k usmerneniu Eurostatu zo septembra 2017 o evidencii zmlúv o energetickej efektívnosti v účtoch verejnej správy.…

 • Prieskum projektu QualitEE využila aj medzinárodná energetická agentúra

  20/03/2019

  Prieskum projektu QualitEE využila aj medzinárodná energetická agentúra

  Medzinárodná energetická agentúra (International Energy Agency – IEA) zverejnila výsledky výskumu venujúceho sa spoločnostiam poskytujúcim energetické služby (Energy services company – ESCO). Výskum prebiehal počas roka 2018 a pokrýval 25 krajín. Jedným zo záverov výskumu je odhad globálneho trhu ESCO,…

 • Celoeurópsky prehľad o trhu a kvalite energetických služieb

  20/11/2018

  Celoeurópsky prehľad o trhu a kvalite energetických služieb

  Projekt QualitEE vydal novú správu s názvom “European energy efficiency services markets and quality” (v AJ). Táto správa je v súčasnosti jednou z najpodrobnejších štúdií a bola pripravená, aby poskytla prehľad o trhu s energetickými službami, informovala o vývoji kvalitatívnych kritérií…

 • Najlepšie energetické služby v Európe budú ocenené

  01/11/2018

  Najlepšie energetické služby v Európe budú ocenené

  Efektívne využívanie energie je dôležitým predpokladom pre úspech energetickej revolúcie a pre dosiahnutie cieľov v oblasti ochrany životného prostredia v Európe. Spoločnosti, ktoré poskytujú, propagujú a implementujú kvalitné energetické služby sú základom toho, aby sa darilo energetickú efektívnosť úspešne dosahovať aj v praxi. Na…

 • Poznáme víťazov súťaže EFEKTIA 2018!

  26/10/2018

  Poznáme víťazov súťaže EFEKTIA 2018!

  Skončil 2.ročník súťaže EFEKTIA – ceny víťazom boli počas slávnostného Galavečera odovzdané ministrom hospodárstva SR. Do súťaže sa prihlásilo 20 projektov, v celkovej investičnej hodnote 4 mil.€. Porota súťaže hodnotila projekty v kategóriách verejný a súkromný sektor a udelila aj…

 • Už aj slovenské energetické certifikáty budov v aplikácii ENERFUND

  18/10/2018

  Už aj slovenské energetické certifikáty budov v aplikácii ENERFUND

  Približne pred rokom vznikla aplikácia, ktorá mapuje vydávané energetické cetrifikáty budov a prepája ich s trhovými očakávaniami. Využíva pritom tzv. “otvorené data”. Údaje pre jednotlivé krajiny Európy sú pridávané postupne. Teší nás, že už aj údaje zo Slovenska boli do…

 • Koncepcia rozvoja GES

  20/08/2018

  Koncepcia rozvoja GES

  Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pripravilo „Koncepciu rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky“, ktorá bola v júli 2018 následne schválená vládou Slovenskej republiky. Cieľom Koncepcie je zadefinovať postup a nevyhnutné kroky ku komplexnému usmerneniu verejných subjektov…