• Zverejnenie návrhu európskych kritérií kvality pre garantované energetické služby

  06/04/2018

  Zverejnenie návrhu európskych kritérií kvality pre garantované energetické služby

  Projekt QualitEE dosiahol dôležitý cieľ zverejnením návrhu Usmernenia pre európske kritériá kvality. Usmernenie je navrhnuté tak, aby bolo možné jednotlivé komponenty energetických služieb individuálne posúdiť a stanoviť ich kvalitu na základe „kritérií kvality“. Tento nástroj pomôže verejným aj súkromným klientom, poskytovateľom…

 • ENERFUND nástroj

  11/01/2018

  ENERFUND nástroj

  ENERFUND je európsky projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov. Tento nástroj sa snaží hodnotiť potenciál rozsiahlejších renovácií podobne ako banky hodnotia bonitu zákazníka. Nástroj využíva kľúčové…

 • Európsky orgán pre normalizáciu navrhuje technickú normu pre EPC

  22/06/2017

  Európsky orgán pre normalizáciu navrhuje technickú normu pre EPC

  Brusel – Pracovná skupina Sector Forum Energy Management (SFEM) CEN / CENELEC pre finančné nástroje pre energetickú efektívnosť 22. júna 2017 súhlasila, že bude pokračovať v návrhu na vypracovanie nového štandardu minimálnych technických požiadaviek pre EPC. Toto rozhodnutie, pôvodne navrhnuté…

 • Predstavenie projektu QualitEE na EU Sustainable Energy Week 2017

  22/06/2017

  Predstavenie projektu QualitEE na EU Sustainable Energy Week 2017

  Brusel – Projekt QualitEE bol predstavený aj v rámci Týždňa trvalo udržateľnej energetiky EÚ 2017 (EU Sustainable Energy Week 2017). Stefan Amann z e7 Energie Markt Analyze, koordinátor projektu QualitEE, načrtol kľúčovú úlohu, ktorú bude projekt zohrávať pri navyšovaní investícií…

 • Odštartovanie projektu QualitEE vo Viedni

  07/06/2017

  Odštartovanie projektu QualitEE vo Viedni

  Viedeň – 7. júna 2017 koordinátori projektu QualitEE z e7 Energie Markt Analyse usporiadali pre 12 partnerov projektu trojdňový kick-off míting. Súčasťou stretnutia bolo prerokovanie usporiadania prvého stretnutia Európskej poradnej rady a Európskeho diskusného workshopu. Na seminári prezentovali aj zástupcovia…