ENERFUND nástroj

ENERFUND nástroj

11/01/2018

ENERFUND je európsky projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov.

Tento nástroj sa snaží hodnotiť potenciál rozsiahlejších renovácií podobne ako banky hodnotia bonitu zákazníka. Nástroj využíva kľúčové informácie z energetických certifikátov budov, zoznam certifikovaných montážnych firiem, atď. a prepája ich s trhovými očakávaniami. Vďaka ratingu potenciálu renovácií (či už budov v súkromnom alebo verejnom vlastníctve) môžu finančné inštitúcie poskytovať cielené pôžičky, montážne firmy dokážu identifikovať potenciálne zakázky, mestá a obce dokážu lepšie nasmerovať nimi poskytované stimuly a dotácie.

Nástroj je ľahko a zadarmo dostupný ako internetová aplikácia na http://app.enerfund.eu/.
Obsahuje možnosti výberu kritérií pre renováciu budov a interaktívnu mapu. Funkcie nástroja sú ešte vo výstavbe a neustále sa rozširujú a skvalitňujú.

Pokiaľ máte záujem o dodatočné informácie o ENERFUND nástroji alebo máte pripomienky k jeho funkciám a celkovému fungovaniu, kontaktujte nás na rothova@ecb.sk

Pozrite si inštruktážne video.

Projekt ENERFUND je financovaný z programu Európskej Únie na podporu výskumu a inovácií Horizon 2020 na základe zmluvy č.695873.