Európsky orgán pre normalizáciu navrhuje technickú normu pre EPC

Európsky orgán pre normalizáciu navrhuje technickú normu pre EPC

22/06/2017

Brusel – Pracovná skupina Sector Forum Energy Management (SFEM) CEN / CENELEC pre finančné nástroje pre energetickú efektívnosť 22. júna 2017 súhlasila, že bude pokračovať v návrhu na vypracovanie nového štandardu minimálnych technických požiadaviek pre EPC.

Toto rozhodnutie, pôvodne navrhnuté Ettorem Piantonim, predsedom pracovnej skupiny a členom európskej poradnej rady QualitEE, čoskoro vyústi do vypracovania nového návrhu. Dúfame, že pri jeho tvorbe budeme úzko spolupracovať.