Platforma poradcov pre garantované energetické služby

Platforma poradcov pre garantované energetické služby

06/06/2018

Na Slovensku vznikla  platforma poradcov pre garantované energetické služby.  Je to neformálne a dobrovoľné zoskupenie organizácií poskytujúcich poradenskú činnosť pre energetické služby s garantovanou úsporou energie (definovanej zákonom 321/2014 Z.z.)

Cieľom platformy je deklarovať kvalitu a nezávislosť jej členov a napomôcť tak k zvýšeniu dôvery voči garantovaným energetickým službám a ich širšiemu využívaniu.

Platforma je vytvorená v rámci projektu GuarantEE podporeného z výskumného a inovačného programu EÚ Horizon 2020. Projekt GuarantEE posilňuje využívanie metódy Energy Performance Contracting-u vo verejnom a súkromnom sektore v celej Európe vývojom inovatívnych EPC riešení pre prenajímané objekty, vytváraním flexibilnejšieho EPC modelu, ktorý by lepšie slúžil klientom zo súkromnej sféry a podporou EPC pilotných projektov s pomocou skúsených EPC poradcov.

Zoznam aktuálnych členov platformy poradcov GES

Ako sa stať členom platformy