QualitEE vydalo správu o testovaní kritérií kvality na končiacich projektoch

QualitEE vydalo správu o testovaní kritérií kvality na končiacich projektoch

11/05/2019

Projekt QualitEE zverejnil novú správu, ktorá vyhodnocuje testovanie kritérií kvality. Testovanie sa zameriavalo na už rozbehnuté projekty, po ukončení  obstarávania. Správa sumarizuje postoje rôznych sektorov energetických služieb a klientov v 11 krajinách.

Prieskum testuje uplatňovanie kritérií v reálnom živote, a preto poskytuje zaujímavý pohľad na dôležitosť a efektivitu každého kritéria kvality. Zhodnotenie kritérií po realizácii projektov tiež umožnil získať návrhy na zlepšenie a odlišné postoje z rôznych projektov.

Viac o výsledkoch a analýze nájdete v plnom znení správy (v AJ).