Už aj slovenské energetické certifikáty budov v aplikácii ENERFUND

Už aj slovenské energetické certifikáty budov v aplikácii ENERFUND

18/10/2018

Približne pred rokom vznikla aplikácia, ktorá mapuje vydávané energetické cetrifikáty budov a prepája ich s trhovými očakávaniami. Využíva pritom tzv. “otvorené data”. Údaje pre jednotlivé krajiny Európy sú pridávané postupne.

Teší nás, že už aj údaje zo Slovenska boli do aplikácie ENERFUND pridané. Neváhajte a otestujte ich!

Nástroj je ľahko a zadarmo dostupný ako internetová aplikácia na http://app.enerfund.eu/.
Obsahuje možnosti výberu kritérií pre renováciu budov a interaktívnu mapu. Funkcie nástroja sú ešte vo výstavbe a neustále sa rozširujú a skvalitňujú.

ENERFUND je európsky projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov. Projekt ENERFUND je financovaný z programu Európskej Únie na podporu výskumu a inovácií Horizon 2020 na základe zmluvy č.695873.

Pokiaľ máte záujem o dodatočné informácie o ENERFUND nástroji alebo máte pripomienky k jeho funkciám a celkovému fungovaniu, kontaktujte nás na rothova@ecb.sk