Zverejnenie návrhu európskych kritérií kvality pre garantované energetické služby

Zverejnenie návrhu európskych kritérií kvality pre garantované energetické služby

06/04/2018

Projekt QualitEE dosiahol dôležitý cieľ zverejnením návrhu Usmernenia pre európske kritériá kvality. Usmernenie je navrhnuté tak, aby bolo možné jednotlivé komponenty energetických služieb individuálne posúdiť a stanoviť ich kvalitu na základe „kritérií kvality“. Tento nástroj pomôže verejným aj súkromným klientom, poskytovateľom energetických služieb, finančným inštitúciám, pracovníkom obstarávania a tvorcom politík zhodnotiť kvalitu individuálnych energetických služieb a vytvorí základ pre budúce záručné schémy. Dôsledkom toho bude štandardizácia a pozdvihnutie dôvery a následne aj investícií do energetických služieb.

Návrh usmernenia prechádza dolaďovacím procesom až do konca roka 2018. K dispozícií máte možnosť stiahnuť si tento súbor a poslať nám svoje pripomienky. Môžete sa tiež zaregistrovať na Európsky diskusný workshop, ktorý sa bude konať 22. marca 2018 v Bruseli.