Pilotné projekty

S cieľom otestovať kritériá kvality sa projekt QualitEE zapojil do 28 pilotných projektov v 11 európskych krajinách, ktoré pokrývajú rozmanitú škálu energeticky efektívnych služieb. Vo všetkých pilotných projektoch bolo investovaných 33 miliónov EUR a umožňujú dosiahnuť 33 GWh úspor primárnej energie ročne a viac ako 9 200 ton ročných úspor emisií CO2.

 

Testovanie kritérií kvality sa na Slovensku uskutočnilo na týchto pilotných projektoch:

 

 • Internát Ekonomickej univerzity ŠD5 - Starohájska 8 v Bratislave

  Internát Ekonomickej univerzity ŠD5 - Starohájska 8 v Bratislave

  Prehľad energeticky efektívnych opatrení: zateplenie obvodových stien a strechy, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia zdroja tepla a vykurovacej sústavy, modernizácia osvetlenia a inštalácia zariadení na zníženie spotreby vody.  Trvanie GES projektu je 16,5 roka a výška investície je 505 000 EUR.

  Ročné úspory emisií: 86 ton CO2 emisií/rok

  Ročné úspory energie: 425 160  kWh/rok

  Ročné úspory primárnej energie: 578 217 kWh/rok

 • Psychiatrická nemocnica P.Pinela

  Psychiatrická nemocnica P.Pinela

  Prehľad: V pláne je zvýšiť energetickú efektívnosť nemocničného areálu s 13 vykurovanými budovami o podlahovej ploche 12 254 m2. Priemerná spotreba energie nemocnice je 7,91 GWh ročne. Úsporné opatrenia vyžadované vo verejnom obstarávaní sú rekonštrukcia tepelného hospodárstva v rozsahu rekonštrukcie centrálnej kotolne a areálových rozvodov tepla, hydraulické vyregulovanie a inštalácia termostatických ventilov, inštalácia meracích zariadení a zavedenie systému energetického manažmentu. Predpokladané trvanie zmluvy je 11 rokov.

  (*) Keďže proces verejného obstarávania ešte nie je ukončený, nie je možné  zverejniť predpokladané úspory energie a výšku investície.

 • Dom služieb v Novákoch

  Dom služieb v Novákoch

  Prehľad: Komplexná obnova budovy vo vlastníctve mesta Nováky s podlahovou plochou 829,2 m2. Renovácia budovy zahŕňa rekonštrukciu vykurovacej sústavy, zateplenie budovy, výmenu otvorových konštrukcií, inštaláciu vzduchotechnickej rekuperačnej jednotky a nových rozvodov vzduchotechniky, inštaláciu meracích a regulačných prvkov a vybudovanie fotovoltickej elektrárne. Dĺžka GES projektu je 15 rokov. Výška investície je 560 615 EUR.

  Ročné úspory emisií: 24,49 ton CO2 emisií/rok

  Výroba energie z OZE: 11 300 kWh/rok

  Ročné úspory energie: 88 510 kWh/rok (78% úspora energie)

  Ročné úspory primárnej energie: 118 250 kWh/rok

Pozrite si ďalších 28 pilotných projektov z ostatných krajín Európy

Pozrieť pilotné projekty