Európske technické kritériá kvality energetických služieb

Európske technické kritériá kvality majú za úlohu odpovedať na potrebu trhu, akou je štandardizácia energetických služieb. Sú určené pre verejný aj súkromný sektor, poskytovateľov energetických služieb, finančné inštitúcie, pracovníkov pre verejné obstarávanie a tvorcov politík. Kritériá boli navrhnuté ako základ pre záručné schémy pre energetické služby.

Od prvej verzie publikovanej v roku 2018, prešli kritériá rozsiahlym konzultačným procesom zahŕňajúcim diskusné semináre v Bruseli, Viedni, Rige, Madride a Bukurešti a boli testované na 28 pilotných projektoch. Počas pripomienkovania sa ukázalo, že aj keď je veľa spoločného naprieč Európou, existujú isté rozdiely na národných trhoch s energetickými službami a kritériá si vyžadujú lokálne prispôsobenie. Preto boli vytvorené národné adaptácie technických kritérií zohľadňujúce podmienky jednotlivých partnerských krajín projektu QualitEE: Rakúsko, Česká republika, Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Grécko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Veľká Británia. Národné úpravy nájdete na podstránkach jednotlivých krajín výberom v pravom hornom rohu tejto stránky.

Na Slovensku boli národné technické kritériá vypracované pre projekty garantovaných energetických služieb (GES).