Návrh usmernenia pre európske kritériá kvality

Usmernenia pre európske kritériá kvality majú za úlohu odpovedať na potrebu trhu, akou je štandardizácia energetických služieb. Sú nastavené pre verejných a súkromných klientov, poskytovateľov energetických služieb, finančné inštitúcie, pracovníkov obstarávania a tvorcov politík. Kritériá boli navrhnuté ako základ pre záručné schémy pre energetické služby.

Verzia, ktorá je k dispozícií na stiahnutie je len návrhom, ktorý momentálne dolaďujeme o rozsiahle pripomienky. Tento proces bude trvať až do konca roka 2018.

Bolo by pre nás veľmi prínosné, keby ste nám pripomienky zaslali aj vy. Môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na rothova@ecb.sk.