Návrh usmernenia pre európske kritériá kvality

Usmernenia pre európske kritériá kvality majú za úlohu odpovedať na potrebu trhu, akou je štandardizácia energetických služieb. Sú nastavené pre verejných a súkromných klientov, poskytovateľov energetických služieb, finančné inštitúcie, pracovníkov obstarávania a tvorcov politík. Kritériá boli navrhnuté ako základ pre záručné schémy pre energetické služby.

Verzia, ktorá je k dispozícií na stiahnutie je len návrhom, ktorý momentálne dolaďujeme o rozsiahle pripomienky. Tento proces bude trvať až do konca roka 2018.

Bolo by pre nás veľmi prínosné, keby ste nám pripomienky zaslali aj vy. Môžete tak urobiť pomocou formulára nižšie. Formulárom si môžete vyžiadať aj súbor s usmerneniami vo formáte Microsoft Word, aby ste prípadne mohli poslať vašu spätnú väzbu formou komentárov.

Formulár pre spätnú väzbu

Fields marked with * are required.

Ďakujeme za zaslanie vášho názoru.