Obchodné modely pre posudzovanie kvality

Jeden z cieľov projektu QualitEE je implementácia národných programov zabezpečenia kvality v oblasti energetických služieb. Toto úsilie je považované za zásadný krok smerom k európskej štandardizáciu.

Programy zabezpečenia kvality v každej krajine majú za cieľ navýšenie investícií do energetickej efektívnosti v budovách, a to pomocou ustanovenia rámca certifikácie kvality v oblasti energetických služieb po celej Európe. Podobný rámec totiž zatiaľ neexistuje.

V správe “Obchodné modely pre posudzovanie kvality” je prezentovaných, popísaných a následne analyzovaných 10 obchodných modelov. Tie boli vybrané partnermi projektu QualitEE zo zoznamu 84 obchodných modelov. Cieľom tejto správy je informovať o vývoji a vzniku fungujúcich obchodných modelov pre hodnotenie kvality v oblasti energetických služieb po celej Európe.

Pre lepšie pochopenie a využitie boli jednotlivé prvky a výhody rôznych programov hodnotenia kvality kategorizované a bol vyvinutý porovnávací rámec, umožňujúci porovnanie jednotlivých obchodných modelov.

Obchodné modely analyzované v tejto správe sú:

  • DECA Quality Label
  • Thermoprofit
  • BUND “Energy Saving Hospital” Certificate
  • ISO
  • CHPQA Certificate
  • Passive House
  • Energy Performance Contracting – Standard Contract (Austria)
  • ANESE Certificate
  • Klimaaktiv Building Standard
  • ZMRK Quality Label in Construction