Schéma zabezpečenia kvality GES pre Slovensko

Hlavným cieľom hodnotenia projektov a poskytovateľov garantovaných energetických služieb (GES) je podporiť rozvoj dôveryhodného trhu s GES a tým podporiť ďalší rozvoj energeticky efektívnych projektov.

Navrhovaný obchodný model pre zabezpečenie kvality projektov garantovaných energetických služieb v slovenských podmienkach bol vytvorený na základe konzultácií s trhovými hráčmi. Schéma pozostáva v  rozšírení Európskeho etického kódexu pre EPC o vybrané kritériá kvality projektov GES,  schéma je zastrešená slovenskou Asociáciou poskytovateľov energetických služieb APES.

Aká bola cesta k voľbe takejto schémy pre slovenské podmienky, nájdete v správe nižšie. (Správa je v anglickom jazyku.)

Pozrite si obchodné modely v iných krajinách Európy

V 11 európskych krajinách boli vytvorené národné schémy zabezpečenia kvality energetických služieb na základe kritérií kvality vypracovaných v rámci projektu QualitEE so zapojením mnohých zainteresovaných aktérov.

Pozrieť obchodné modely iných krajín