Vzdelávací program

Vzdelávacie moduly boli vytvorené za účelom výmeny vedomostí a informácií získaných počas projektu QualitEE. Tieto informácie umožnia lepšie vyhodnocovať technickú a finančnú kvalitu energetických služieb. Vzdelávacie moduly sú navrhnuté pre poskytovateľov energetických služieb, klientov a poradcov energetických služieb, pre certifikačné orgány alebo finančné inštitúcie.