Európska poradná rada

Monika Auer

ÖGUT / DECA

Monika Auer je generálnou tajomníčkou a výkonnou riaditeľkou ÖGUT od roku 2014. Od roku 1995 je súčasťou tímu expertov ÖGUT a aktívne sa podieľala na budovaní špecializovaných oddelení v rámci organizácie.

Ako vedúca osobnosť vo svojom odbornom odvetví má bohaté skúsenosti v oblasti informačnej komunikácie, networkingu a výskumu, a zároveň do roku 2018 viedla organizáciu DECA (združenie poskytovateľov energetických služieb v Rakúsku). Popri svojej práci pre ÖGUT taktiež v rokoch 2011 až 2017 prednášala na Univerzite aplikovaných vied v Burgenlande v Rakúsku.


Jan W. Bleyl

Energetic Solutions

Jan je senior konzultantom a vlastníkom spoločnosti Energetic Solutions, nezávislej poradenskej spoločnosti pre energetickú efektívnosť. Jan má vyše 20 rokov skúseností v oblasti projektov energetickej efektívnosti/obnoviteľných zdrojov a má veľa znalostí o ich implementácii v národnom i medzinárodnom kontexte.

Od roku 2006 vedie Jan Task 16 (Energy Service Task, IEA), ktorá spája odborníkov z celého sveta, aby zlepšili ESCO modely a trhy. Od roku 1994 do roku 2002 rozvíjal a riadil divíziu ESCO Berlínskej energetickej agentúry.

Jan má vysokoškolské vzdelanie z Technickej univerzity v Berlíne v Nemecku a z Humboldtovej štátnej univerzity v Kalifornii. Okrem iného sa zaujíma o zjednodušené M&V (sM&V), ako aj o výpočty v rámci projektov, ktoré prepočítavajú MWh do peňažných tokov a naopak.


Martin Dasek

IFC / World Bank Group

Martin Dasek je hlavným špecialistom na financovanie a klimatické poradenstvo pre Európu a Strednú Áziu v IFC Financial Institutions Group (IFC FIG). Je zodpovedný za implementáciu investícií do klimatických opatrení a poradenskú podporu miestnych finančných inštitúcií v regióne EMENA. Od roku 2008 sa Martin venuje mnohým investičným projektom v celkovom objeme viac ako 3 miliardy USD (kreditné linky, produkty s rozdelením rizika, Zelené dlhopisy a obchodné záruky). Martin pôsobil ako Country manažér pre komercializáciu programu financovania energetickej efektívnosti (CEEF), šesťročného programu týkajúceho sa transformácie trhu, ktorý IFC implementovala v strednej a východnej Európe v rokoch 2003 až 2008.

Po ukončení štúdia na ČVUT sa v roku 1993 zamestnal v SEVEn, Centre energetickej efektívnosti. Počas svojho pôsobenia v SEVEn riadil desiatky národných a medzinárodných projektov. Martin sa špecializuje na manažment projektov udržateľnosti, bankovníctvo a financie; má skúsenosti v oblasti udržateľnosti, zmierňovania dopadov zmeny klímy, zavádzania obnoviteľných zdrojov energie a energeticky efektívnych technológií, rozvoja a financovania projektov v oblasti klimatických opatrení, energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie, EPC, miestneho a regionálneho energetického plánovania a popularizácie konceptu „clean energy“. Martin je certifikovaný energetický audítor, má vysokoškolské vzdelanie z CVUT-Sheffield Hallam.


Volker Dragon

EU.ESCO/Siemens

Volker Dragon je veteránom v odvetví s viac ako 25 ročnými skúsenosťami v oblasti smerovania priemyselného marketingu v oblasti celej energetiky.

V súčasnosti pôsobí ako senior manažér pre priemyselné záležitosti v spoločnosti Siemens Building Technologies, Volker dohliada a analyzuje ekonomické a politické trendy v oblasti ich podnikania v energetickej efektívnosti. Okrem svojej pracovnej pozície zastáva aj funkciu predsedu eu.esco, Európskej asociácie energetických spoločností.

Volker má vysokoškolské vzdelanie v oblasti Obchodnej správy z Univerzity Aplikovaných vied v Mainzi a titul v Komunikácii z Európskej obchodnej školy (EBS) v Nemecku.


Pierre Langlois

Econoler

Pán Pierre Langlois v súčasnosti pôsobí ako prezident spoločnosti Econoler Inc. a má 30 rokov skúseností v oblastiach vývoja a realizácie projektov udržateľnej energetiky, najmä na strane dopytu.

Zúčastnil sa všetkých aktivít, týkajúcich sa najúspešnejších ESCO spoločností v Kanade. Od 80-tych rokov 19. storočia sa podieľal na vývoji používania konceptu EPC vo viac ako 60 krajinách, podporoval vytváranie a fungovanie ESCO spoločností, rozvíjal inštitucionálne rámce a predpisy, ako aj finančné mechanizmy. Zároveň prispel k stovkám iniciatív na celom svete v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie na strane dopytu vrátane: programov DSM, stavebných predpisov, štandardov a označovania, rozvoja a riadenia špecializovaných mechanizmov financovania a vyčlenených fondov, zákonov a nariadení na podporu projektov udržateľnej energetiky, protokoly merania & verifikácie a mnoho ďalších.

Pierre v súčasnosti pôsobí ako podpredseda Efficiency Valuation Organisation (EVO), sídla Medzinárodného protokolu o meraní a overovaní (International Measurement and Verification Protocol, IPMVP).


Ettore Piantoni

Predseda Pracovnej skupiny pre Nástroje financovania energetickej efektívnosti – CEN / CENELEC

Ettore Piantoni má viac ako tridsať rokov skúseností v oblasti energetiky z oblastí riadenia projektov, marketingu, rozvoja podnikania a všeobecného manažmentu.

Má vysokoškolské vzdelanie v oblasti chemického inžinierstva z Politecnico di Milano v Taliansku a je certifikovaným expertom v oblasti energetického manažmentu. Od roku 2013 pracoval ako nezávislý energetický konzultant. Od roku 2008 je členom Sektorového fóra pre energetické riadenie CEN / CENELEC (Sector Forum Energy Management, SFEM) a predsedom JWG 3 a zároveň zakladateľom dvoch pracovných skupín na ISO 50001 a Nástrojov financovania projektov energetickej efektívnosti.

V Taliansku je Ettore tiež aktívnym členom CTI Comitato Termotecnico Italiano a usporiadateľom národných skupín pre Energetický manažment a energetické audity.