Národné pracovné skupiny

Každý z partnerov projektu založil vo svojej krajine národnú pracovnú skupinu, v ktorej sú reprezentanti kľúčových aktérov trhu s energetickými službami. 

Úlohou týchto pracovných skupín je: 

 

  • vyšpecifikovanie štandardov kvality na národnej úrovni,
  • umožniť účastníkom trhu vstúpiť do navrhovacieho procesu štandardov kvality a certifikačnej schémy
  • a podporiť zavedenie tejto schémy do praxe.

Členmi pracovnej skupiny na Slovensku sú:

  • Energetické centrum Bratislava – nezávislý poradca pre EPC a partner projektu QualitEE pre Slovensko,
  • členovia Asociácie poskytovateľov energetických služieb,
  • predstavitelia relevantných ministerstiev (MH SR, MF SR),
  • predstavitelia finančných inštitúcií, príp. ďalší kľúčoví aktéri.

Členovia pracovnej skupiny by mali následne zapojiť širšie publikum: verejné a súkromné organizácie, finančné inštitúcie, štandardizačné a certifikačné organizácie a pod. a spolu s nimi vytvoria širšiu národnú diskusnú platformu.

Hlavným cieľom diskusných platforiem je získať záväzok jednotlivých odvetví trhu a vytvoriť dopyt po národných systémoch kvality pre energetické služby. Navyše, diskusné platformy by mali dať spätnú väzbu ku implementácii národných systémov kvality pre konzorcium projektu.

Prihláste sa na odber noviniek

Držte krok s národnou pracovnou skupinou a kliknite nižšie.

Zaregistrujte sa