Výsledky projektu

Cieľom projektu QualitEE je dosiahnuť nasledujúce výstupy:

  • Všeobecné porozumenie pojmu “dobrá kvalita” v súvislosti s energetickými službami
  • Lepšie informovaní investori
  • Zvýšená dôvera v energetické služby a ich poskytovateľov
  • Zvýšené štandardy kvality pre energetické služby
  • Lepší prístup k dostupnému financovaniu
  • Navýšenie investícií do energetických služieb 

Špecifické ciele

školení

33 školiacich seminárov na zlepšenie zručností a vedomostí pre 900 ľudí

krajín

Implementovať schémy na zaručenie kvality aspoň v 8 krajinách

24 pilotných projektov má za úlohu spustiť:

miliónov eur

41 miliónov eur investovaných prostredníctvom energetických služieb

GWh/ročne

25 GWh/ročne úspory primárnej energie

GWh/ročne

20 GWh/ročne výroba z obnoviteľných zdrojov energie

Zapojte sa do projektu QualitEE

Zúčastnite sa našich pilotných projektov, prieskumov trhu a národných diskusných platforiem:

PRIHLÁSIŤ sa