Časový plán projektu

Míľniky projektu QualitEE

2013 - 2015Realizácia predchodcu projektu: Transparense
leto 2016Podanie žiadosti projektu do Horizon2020, pod číslom EE-24-2016-2017
Jún 2017Spustenie projektu QualitEE
Jún 2017 Diskusný workshop - Viedeň
Q4 2017Prieskum trhu – zverejnenie výsledkov prieskumu z roku 2017 na webstránke
Q4 2017Pilotné projekty – užší výber
November 2017Diskusný workshop - Praha
Q1 2018Zverejnenie výsledných správ z prieskumov trhu
Q2 2018Začiatok školení
Q2 & Q3 2018Európske diskusné workshopy - Brusel
Q4 2018Zverejnenie európskych usmernení na hodnotenie kvality
Q4 2018Zverejnenie finančných usmernení
Q3 2018Diskusný workshop - Viedeň
Q1 2019Diskusný workshop - Riga
Q2 2019Zverejnenie príručky o obstarávaní
Q2 2019Zverejnenie národných usmernení na hodnotenie kvality
Q3 2019Diskusný workshop - Madrid
Q4 2019Prieskum trhu – zverejnenie výsledkov prieskumu z roku 2019 na webe
Q2 2020Zverejnenie prípadových štúdií o pilotných projektoch
Q2 2020Publikovanie národných prípadových štúdií o využití záruk kvality
Q2 2020Európska konferencia projektu QualitEE
Máj 2020Koniec projektu QualitEE

Držte krok s projektom

Prostredníctvom našich európskych a regionálnych newsletterov budeme zdieľať všetky najnovšie informácie, aktualizácie a podrobnosti o tom, ako sa môžete zapojiť do projektu QualitEE:

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER Noviniek